Over dit artikel

In oktober 2018 is de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’, in de volksmond beter bekend als de ‘Green Deal 2.0’, ondertekend door 132 partijen uit de zorg. Algemeen doel hiervan is de zorg in Nederland duurzamer te maken, om een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerker te creëren. Vanaf die ondertekening is het binnen organisaties lang stil geweest. Het betreft een ‘doel’, geen ‘eis’. Dit maakt het voor stafmedewerkers van zorgorganisaties lastig om eraan te beginnen.

Dat het als lastig wordt ervaren, bleek toen een aantal collega’s de workshops van NEVI over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Circulair Inkopen volgden. Bij deze workshops waren voornamelijk inkopers en andere stafmedewerkers aanwezig. Zij gaven aan van de bestuurder doorgekregen te hebben dat de Green Deal was ondertekend. Maar hierbij werd niet aangegeven welk beleid de bestuurder wil voeren om welk doel te bereiken.

Wat is de Green Deal?

Er zijn geen harde wettelijke eisen opgesteld. Met het idee dat acteren efficiënter is dan reageren op besluitvorming, zijn onderstaande vier doelen opgesteld. Deze houden rekening met mogelijke toekomstige wetgeving:

 1. Het terugdringen van CO2-uitstoot; aansluitend op het klimaatakkoord is het doel om 50% CO2-reductie (t.o.v. 2017) te realiseren in 2030 en 100% reductie in 2050.
 2. Een circulaire bedrijfsvoering.
 3. De medicijnresten uit water en milieu minimaliseren.
 4. Een gezonde leef- en verblijfsomgeving, in de breedste zin van het woord.

Duurzame bedrijfsvoering, duurzaam inkoopbeleid

Collega’s Ivo de Visser en Bart Noordhof houden zich bij AAG bezig met alle zaken rondom de Green Deal. Michel van Tilborg adviseert zorgorganisaties specifiek op het gebied van duurzame bedrijfsvoering toegespitst op een duurzaam inkoopbeleid. We constateren dat het werken naar een duurzame organisatie, naast bewustwording, begint bij inkoop. Om hier een beleid voor te vormen, is het verstandig een quickscan te doen op MVI-inkopen. Maar zorgorganisaties weten vaak niet waar te beginnen.

Handvatten

Om medewerkers op weg te helpen naar de doelen van de Green Deal worden twee handvatten aangereikt. Dit zijn de quickscan en de 8 stappen voor het opstellen van het duurzaam inkoopbeleid. De ervaring leert dat er behoefte is aan ondersteuning; het is momenteel nog een ‘ver van ons bed show’. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat het op korte termijn regelgeving wordt, en dan is het verplicht. Dat zou het voor veel organisaties alleen maar moeilijker maken.

Quickscan

De quickscan geeft voor de organisatie aan op welk punt de organisatie staat ten aanzien van duurzaamheid in het algemeen en vooral specifiek op duurzaam inkopen. Aan de hand van 11 vragen wordt het beleidskader helder. De quickscan maakt doelen duidelijk, geeft inzicht in de mate waarin duurzaamheid bij inkoop al wordt toegepast en in welke onderdelen in het beleid aan de orde kunnen komen. Dit geeft duidelijke handvatten voor het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid.

Opstellen duurzaam inkoopbeleid in 8 stappen

 1. Verzamelen huidige informatie rondom inkoop
 2. Gesprekken met stakeholders binnen de organisatie
 3. Instellen klankbordgroep
 4. Eerste presentatie/brainstorm om uitgangspunten te formuleren
 5. Uitwerken uitgangspunten vanuit quickscan in beleid
 6. Bespreken concept beleid met klankbordgroep
 7. Definitief maken inkoopbeleid
 8. Draagvlak creëren in de organisatie

Meer weten over de quickscan of het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid aan de hand van deze 8 stappen? Volg dan onze workshop Inkoop in de zorg! Hierin leren we u het belang van een doelmatig en doelgericht inkoopproces en werken we handvatten met u uit om snel te komen tot een duurzaam inkoopbeleid.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Michel van Tilborg