Over dit artikel

Onlangs heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën een overzicht van de wetsvoorstellen inclusief maatregelen van het pakket Belastingplan 2022 gepubliceerd. Het gaat om een voorlopig overzicht van de voorgenomen fiscale maatregelen van het pakket Belastingplan 2022 die in het najaar zullen worden behandeld.

Een van de wetsvoorstellen is de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding. Het kabinet wil namelijk een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van de thuiswerkkosten introduceren. Werkgeversorganisatie AWVN heeft eerder in gesprekken met het ministerie van Financiën aangegeven dat onzekerheid over de fiscale behandeling van de thuiswerkkosten en de vaste reiskostenvergoeding lastig is voor werkgevers.

Veel organisaties hebben afspraken gemaakt om de thuiswerkkosten te vergoeden. Deze kosten worden gefinancierd uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. In het wetsvoorstel Gerichte vrijstelling loonbelasting is ook opgenomen is om de fiscale vrijstelling voor de vaste reiskostenvergoeding naar rato van de niet-thuiswerkdagen toe te mogen passen. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet de werknemer aan de zogeheten 128-dagenregeling voldoen. Echter, door het thuiswerken halen veel werknemers de drempel van 128 dagen niet.

Hoe hoog de vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding wordt, is nog niet duidelijk. Het Nibud bekijkt op verzoek van het ministerie nu wat die hoogte zou moeten zijn. Deze zal naar verwachting niet veel afwijken van de € 2 die het Nibud eerder vaststelde. Dat bedrag komt ook het meest terug in recente cao-afspraken over de thuiswerkvergoeding.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver