Over dit artikel

Naar verwachting kan er maar liefst van 400.000 kleine pensioenen géén automatische waardeoverdracht plaatsvinden per 1 januari 2020. De oorzaak hiervan is dat ze niet door een individuele oorzaak zijn ontstaan.

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen staat dat alle pensioenen die kleiner zijn dan € 484,09 bruto per jaar per 1 januari 2020 automatisch overgedragen worden naar de huidige pensioenuitvoerder van een werknemer. In de praktijk blijkt dat in veel gevallen niet te kunnen. Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen mag volgens de nieuwe wet alleen als aangetoond kan worden dat het ontstaan ervan een individuele oorzaak heeft, zoals een wisseling van baan. Als een werkgever een overeenkomst sluit met een andere pensioenuitvoerder en de werknemers afzien van een collectieve waardeoverdracht naar de nieuwe uitvoerder, is hier echter geen sprake van. De aanspraken blijven dan achter bij de oude uitvoerder. Dat geldt dan ook voor de kleine pensioenen.

In een brief roepen de partijen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de wet aan te vullen. Ze willen dat De Nederlandsche Bank straks de automatische waardeoverdracht voor alle kleine pensioenen toe gaat staan, ongeacht de manier waarop ze tot stand kwamen. Deze aanvulling zou per 1 januari 2020 in moeten gaan, aangezien dit de datum is waarop de automatische overdracht van kleine pensioenen in gaat.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver