Over dit artikel

Dagelijks is het in het nieuws: de veranderingen die de zorg in Nederland ondergaat. Niet alleen in de ziekenhuizen staat de wereld op zijn kop. Poliklinieken die sluiten, tandartsen die enkel noodzakelijke ingrepen doen, gehandicaptenzorg waar geen dagbesteding mag plaatsvinden en ouderenzorglocaties die op slot zijn. Plotsklaps zet een onzichtbaar virus de hele wereld op zijn kop.

Voedingsorganisatie

Waar zorgorganisaties ‘voor corona’ vaak bezig waren met onder andere de continuïteit, een stabiele bedrijfsvoering, doelmatigheid en besparen lijkt het door de coronacrisis alsof veranderingen zonder moeite en tegenstribbelen worden geïmplementeerd. Ook in de voedingsorganisatie hebben we dat bij veel zorgorganisaties meegemaakt. Waar voorheen veelal vanuit een visie naar decentralisatie werd toegewerkt in langdurige projecten waarbij allerlei gremia werden betrokken, hoor ik nu vanuit veel van mijn opdrachtgevers dat ze binnen ‘no-time’ hun voedingsorganisatie hebben (terug)gebogen naar een meer centrale en convenience ingerichte organisatie. Restauratieve voorzieningen werden gesloten maar de voedingsdienst kreeg een belangrijkere taak in het continueren van de maaltijdvoorziening op afdelingen.

Deze verandering vond onder andere plaats omdat leveranciers de afdelingen niet meer op kunnen of mogen. In deze centraal georganiseerde voedingsorganisatie worden veelal convenience maaltijden centraal op de locatie ontvangen, geregenereerd en vanuit daar gedistribueerd. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat zorgmedewerkers op de (kleinschalige) afdelingen worden ontlast zodat zij hun handen vrij hebben voor cliënten.

Zonder al te veel moeite vinden tijdens de coronacrisis veranderingen plaats die in ieder voor de facilitair managers, hoofden voeding, facilitair medewerkers en andere medewerkers die met de organisatie van voeding te maken hebben enorm veel flexibiliteit vragen. En wat bleek: zonder al te veel moeite werd de voedingsorganisatie compleet omgegooid.

Na de coronacrisis

Wat zegt ons dat nu? Het geeft aan dat de medewerkers binnen de zorg enorm flexibel zijn. Niet enkel zorginhoudelijk maar ook de ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering. Die flexibiliteit zal ook ‘na corona’ belangrijk zijn inrichten van de organisatie, zeker van de maaltijdvoorziening. In tegenstelling tot een half jaar geleden is de vraag “wat als?” nu cruciaal. Wat als er een virusuitbraak plaatsvindt? De roep om continuïteit, stabiele bedrijfsvoering, doelmatigheid en besparing wordt aangevuld door de noodzaak om ‘klaar te zijn voor ad hoc veranderingen’. In de organisatie, maar zeker ook in de zorg.

Dat vraagt om flexibiliteit, van medewerkers maar ook van de inrichting van processen rondom eten en drinken. In tijden van maatschappelijke (en economische) crises komen de meeste innovaties tot stand. Tijdens de coronacrisis wordt de voedingsdienst van zorgorganisaties gedwongen om te investeren in andere waardes zoals flexibiliteit, efficiëntie, innovatie en kwaliteit (van medewerkers; werkgeluk, werkdrukvermindering). De roep om de facilitaire dienst de zorgteams te laten ondersteunen is groter dan ooit en waar dat voorheen een wens was vanwege krapte op de arbeidsmarkt, is dat nu een absolute vereiste geworden. De juiste mensen op de juiste plaats.

Innovaties

Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de zorgsector (digitale) innovaties in een rap tempo invoert. Denk aan e-health en e-consulten, beeldbellen en software bedoeld voor het bijdragen aan diagnose of behandeling. Ook voor de voedingsdienst zijn hier volop kansen. Gekscherend heb ik wel eens het idee geopperd van een ‘robotchef’ ter ondersteuning van de kok.

Nu lijkt dat zo gek nog niet; de kok kan dan meer waarde toevoegen voor de doelgroep en zich bezighouden met het – nu nóg belangrijkere – tegengaan van ondervoeding, stimuleren van gezonde voeding en het aansturen van zijn medewerkers die nu de afdeling opgaan in plaats van het werken in de restauratieve voorziening.

Ook noemde ik eerder het bezorgen van (thuisbreng)maaltijden per drone of met de roomservice robot. Met de drone kunnen cliënten in de wijk contactloos de maaltijd krijgen. De roomservice robot die reeds bekend is in het hotelwezen, is een uitkomst om maaltijden te bezorgen bij kwetsbare intramurale cliënten.

Aan de slag

Ik denk dat de coronacrisis de veranderingen in de zorg in rap tempo binnenhaalt. Zorginhoudelijk maar zeker ook op facilitair vlak waaronder de voedingsorganisatie en de maaltijdvoorziening. Hoe gaat u met eten en drinken in de organisatie om na de crisis? Terug naar het ‘oude’? Vasthouden aan het ‘nieuwe’ of op zoek naar de ideale modus waarin continuïteit, een stabiele bedrijfsvoering, doelmatigheid en besparen samengaan met flexibiliteit, efficiëntie, innovatie en kwaliteit? Ik denk graag met u mee: gezamenlijk naar een modus klaar voor de toekomst na corona.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!