Over dit artikel

De overheid biedt diverse fiscale tegemoetkomingen als gevolg van de coronacrisis. Zo blijft de reiskostenvergoeding gehandhaafd, ook voor medewerkers die thuis werken. Ook zijn de administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen versoepeld en mag u de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris van buitenlandse grensarbeiders.

Reiskostenvergoeding

Veel werknemers werken op dit moment thuis. Hierdoor is er geen woon-werkverkeer meer, wat normaal gesproken consequenties heeft voor eventuele vaste reiskostenvergoedingen. Onlangs is bekend geworden dat u de vaste reiskostenvergoeding niet hoeft aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de Belastingdienst daar nu geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan.
Een voorbeeld: Het kan zijn dat u de identiteit van uw werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet u voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft u in deze periode niet te doen als u de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.

Grensarbeiders

Heeft u als werkgever grensarbeiders uit Duitsland in dienst die door de coronacrisis thuis werken? Of heeft u grensarbeiders in dienst die door de coronacrisis noodgedwongen met behoud van hun salaris thuiszitten? Dan geldt voor het inhouden en afdragen van loonheffingen voor u het volgende:

  • Voor de grensarbeider die thuis zit verandert niets.
  • Voor de grensarbeider die thuis werkt, kunt u Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Meer informatie over de fiscale tegemoetkomingen als gevolg van de coronacrisis kunt u teruglezen in de kamerbrief en het beleidsbesluit inzake fiscale maatregelen coronacrisis.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver