Over dit artikel

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 ingaat. Wij zetten alle documenten voor u op een rij.

Factsheets WAB

Kennisdocumenten WAB

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot ‘oproep’. Een belangrijk item dat in dit document vermeld wordt is onderstaande vraag:

Vraag:

Tellen alle typen arbeidsovereenkomsten mee voor de berekening voor de periode van 12 maanden waarna een aanbod moet worden gedaan aan oproepkrachten?

Antwoord:

De wet stelt: indien sprake is van een oproepovereenkomst, doet de werkgever steeds een aanbod als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Dit betekent dat als er 12 maanden een arbeidsovereenkomst is geweest verplicht een aanbod gedaan moet worden voor een vaste arbeidsomvang, als na die periode sprake is van een oproepovereenkomst. Hierbij worden verschillende arbeidsovereenkomsten samengeteld. Dit betekent ook dat arbeidsovereenkomsten, die niet gelden als oproepovereenkomsten, meetellen voor de berekening van de periode van 12 maanden en de tussenpoos.

Eerder wezen we u al op de volgende informatie over de premiedifferentiatie WW op rijksoverheid.nl:

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver