Over dit artikel

Natuurlijk raakt het coronavirus de daadwerkelijke zorg voor cliënten het meest. Maar ook de facilitaire diensten moeten maatregelen treffen om de continuïteit van deze onderliggende processen te kunnen waarborgen. In dit artikel delen we diverse tips over voeding, schoonmaak en de inzet van facilitair medewerkers tijdens de coronacrisis.

Voeding in de zorg tijdens corona

Vooralsnog ontbreekt het in Nederland niet aan voedingsmiddelen. Ook niet in de zorg. Toch zijn er wel degelijk zaken waarmee rekening dient te worden gehouden in de zorg. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg is het raadzaam om cliënten en bewoners niet in de centrale restaurantvoorziening te laten eten wegens besmettingsgevaar. Het gevolg is dat men in het appartement eet of in de kleinschalige huiskamer. Naast een enorme sociale impact van de gezamenlijke maaltijd als hoogtepunt van de dag heeft dit gevolgen voor de – toch al krappe – personele inzet. Er zijn medewerkers nodig voor de distributie van maaltijden door het huis en in veel gevallen zijn ook voorzieningen en apparatuur nodig. Bij “distributie aan de deur” is er risico met betrekking tot de benodigde formatie maar ook in tijd; krijgt iedereen wel op tijd de maaltijd? Kunnen de haccp-richtlijnen worden gehanteerd? Daarnaast is er ook bij individuele distributie de kans op overdracht van het virus. Ditzelfde geldt ook bij het verstrekken van maaltijden bij personen/cliënten in de wijk. Hier dient men zorgvuldig mee om te gaan.

Voor wat betreft de leveringen vanuit externe leveranciers geldt dat zij in veel gevallen niet in de locatie van een zorgorganisatie zullen distribueren, bijvoorbeeld op kleinschalige, inpandige groepen. Organisaties die hiermee te maken krijgen dienen de leveringen centraal te ontmantelen en distribueren. Wellicht een optie voor zorgorganisaties om de processen rondom eten en drinken (tijdelijk) voornamelijk centraal te laten plaatsvinden om het schaarse aantal zorgmedewerkers dat er is te ontlasten, kwaliteit te borgen en om centraal de strenge hygiëneregels te kunnen hanteren en borgen.

Advies nodig over voeding tijdens de coronacrisis? Collega’s Stijn Creemers en Michel van Tilborg helpen u graag!

Schoonmaak in de zorg tijdens corona

Het belang van schoonmaak wordt tijdens een crisis als deze altijd heel duidelijk. Waar de zorg druk bezig is met het bestrijden van het virus, is de schoonmaak onmisbaar aan de preventiekant. De belangrijke rol die de schoonmakers nu spelen binnen zorg wordt gelukkig ook door veel organisaties erkend. Het goed reinigen en desinfecteren van de ruimtes draagt veel bij aan het voorkomen van extra besmettingen. Maar ook bij de schoonmaak ontstaan er een aantal uitdagingen.

De afgelopen weken is de vraag naar desinfectans en beschermingsmateriaal wereldwijd explosief gestegen en kunnen de producenten de vraag niet meer goed aan. De meeste leveranciers hebben weinig of geen voorraad meer, kunnen leveringen niet meer garanderen of moeten orders cancelen. De voorraad van de zorgorganisaties wordt dus niet of maar beperkt aangevuld. Daarnaast is de uitval van medewerkers binnen de schoonmaak een (potentieel) probleem. Ook de schoonmakers moeten thuis zitten bij klachten en/of als zij ziek zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de continuïteit van de schoonmaak in het geding komt en er zo minder preventie is voor het coronavirus.

De mogelijkheden die wij zien omtrent de middelen en materialen zijn regionale initiatieven van meerdere zorgorganisaties. Gelukkig zijn de meeste zorgorganisaties hier al mee gestart in het kader van een regionale coördinatie. Door de totale voorraad van desinfectans en andere schaarse middelen en materialen op regioniveau in kaart te brengen en zelfs te beheren, ontstaat er meer controle op het schaarste probleem. Zo is het niet meer iedere organisatie voor zichzelf, maar wordt maatschappelijk bepaald waar de prioriteit ligt voor de inzet van de middelen en kunnen grotere gevolgen mogelijk beperkt worden.

Wat betreft het uitvallen van schoonmaakmedewerkers ontstaat er mogelijk ruimte bij externe schoonmaakpartijen. Vooral schoonmaakpartijen die geen focus hebben op de zorg, hebben waarschijnlijk capaciteit vrij. Het thuiswerken en/of sluiten van andere organisaties, hoe vervelend dit ook is, zorgt voor minder schoonmaakbehoefte. Deze schoonmaakorganisaties zullen waarschijnlijk graag hun mensen ergens anders willen inzetten om zo hun eigen omzetderving te beperken of om zelfs meer omzet te maken.

Inzet facilitair medewerkers in de zorg

Komt de zorgcontinuïteit mogelijk in het geding vanwege te veel zieke medewerkers in het primaire proces, dan wordt van iedereen verwacht dat zij waar nodig gaan ondersteunen. Zo is het goed mogelijk dat bepaalde facilitaire processen ondergeschikt worden aan het zorgproces en de medewerkers uit deze processen in de zorg moeten gaan ondersteunen. En wellicht kunnen ook staf- en beleidsmedewerkers binnen de ondersteunende diensten iets betekenen voor de zorgafdelingen. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat bepaalde essentiële facilitaire processen in de lucht blijven. Dit gaat om eten en drinken, schoonmaak, huismeester/technische dienst, linnenvoorziening en communicatie (centrale telefonie).

Advies nodig over schoonmaak of de inzet van facilitair medewerkers in de zorg tijdens de coronacrisis? Collega Jelle Tigelaar helpt u graag!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!