De krapte op de arbeidsmarkt is iets dat veel zorgorganisaties bezig houdt. Het vinden, binden en boeien van medewerkers is een enorme uitdaging, die voorlopig nog niet over is.
De schaarste van met name verzorgend personeel lijkt een structureel karakter te hebben die hand in hand gaat met de vergrijzing van de bevolking en de verzwaring van de zorgbehoefte.

Met een goed beeld van de dagelijkse werkzaamheden van uw zorgmedewerkers, krijgt u ook inzicht in de tijdsbesteding. AAG kan dat voor u in beeld brengen en u vervolgens adviseren over de differentiatiemogelijkheden om de werkdruk te verlagen en de werkvreugde te bevorderen.

 

Efficiënt inrichten van zorg- en dienstverlening

Er wordt gestart met het meten van tijd per functie of functiegroep, de zogenaamde multi-momentopname (MMO). Deze gegevens worden verzameld, gerubriceerd en geanalyseerd door onze adviseurs en worden kort en bondig in een rapportage verwerkt.
Door middel van de rapportage heeft u meteen inzicht in het voordeel dat behaald kan worden door middel van het differentiëren van werkzaamheden. Oftewel de tijd die zorgmedewerkers besteden aan ondersteunende of facilitaire taken op een afdeling.
U kunt vervolgens tijd vrijspelen door de werkzaamheden door een ander type medewerker uit te laten voeren zodat zorgmedewerkers meer tijd hebben voor directe cliëntenzorg. Ook biedt het mogelijkheden om de flexibele inzet van zorgmedewerkers te stimuleren boven de inzet van ZZP’ers. Het levert u dus meer op dan alleen maar inzicht!

We helpen de werkdruk te verlagen en de werkvreugde te bevorderen

Günther Soumokil adviseur

Voordelen

  • Naast het inzicht in differentiatiemogelijkheden helpt AAG u ook bij het in de praktijk brengen van de differentiatie.
  • Door de betrokkenheid van bevlogen adviseurs ondersteunen wij niet alleen aan de procesmatige kant maar ook aan de mens-kant. Dit doen wij door medewerkers eigenaar te maken van het concept en hen te begeleiden in het proces.
  • Door de inhoudelijk facilitaire kennis van onze adviseurs worden de facilitaire processen op een afdeling uiteindelijk ook goed geborgd.
  • Tot slot reduceert u inzet van externe krachten waardoor kosten aanzienlijk bespaard kunnen worden.

Mogelijkheden

Door de inzet van AAG bieden wij maatwerk. U kunt het gehele traject van metingen tot en met borging van differentiatie uitbesteden aan ons. Als adviseur, kwartiermaker of projectleider. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Daarnaast kunnen wij:

  • u helpen met de coaching van medewerkers op een afdeling waardoor de samenwerking gestimuleerd wordt;
  • inhoudelijke ondersteuning bieden aan het LEAN inrichten van de facilitaire en/of ondersteunende processen op een afdeling.

Kosten

AAG voert de metingen uit op basis van ‘no cure-no pay’. Dit betekent dat alleen de kosten voor de metingen gefactureerd worden. Dit is inclusief een overzichtelijke rapportage van de metingen. Indien blijkt dat het financiële voordeel vanuit de rapportage groter of gelijk is aan een vooraf afgesproken target dan zal het restantbedrag in rekening gebracht worden. Het betreft altijd maatwerk, we gaan hierover graag met u in gesprek.

Vraag een offerte aan 

Brochure downloaden

Wilt u meer weten? Download de brochure.

Brochure downloaden

Meer weten over zorgondersteuning? Neem contact met mij op!