Het verkopen van zorgvastgoed is geen eenvoudige opgave. Er zijn veel partijen bij betrokken en het proces van voorbereiding tot de definitieve verkoop neemt al snel een jaar in beslag. Bij zo’n groot project wilt u wel zeker weten dat u de juiste keuze maakt. Vertrouw dan op de expertise van AAG.

Onze adviseurs kunnen het gehele verkoopproces uit handen nemen. Hiervoor werken wij samen met JLL, een financiële en professionele dienstverlener gespecialiseerd in vastgoed. Samen zorgen wij voor een optimaal verkoopresultaat, zowel qua verkoopopbrengst en -voorwaarden als qua tijdspad.

Dankzij onze unieke samenwerking met JLL zorgen we samen voor maximaal rendement bij de verkoop van uw zorgvastgoed.

Bram Baselmans Bram Baselmans manager

Kenmerken

Het verkooptraject bestaat uit 4 fasen:

 1. Voorbereiding
  In deze fase stemmen we de definitieve verkoopstrategie met u af, verzamelen we alle benodigde data en zorgen we voor afstemming met het College Sanering Zorginstellingen (CSZ).
 2. Verkoopproces
  In deze fase nodigen we potentiële kopers uit, arrangeren we bezichtigingen, beoordelen we de biedingen en adviseren we u over de selectiekeuze. Ook informeren we het CSZ.
 3. Exclusiviteit
  In deze fase gaan we in gesprek met de meest gerede bieder, onderhandelen we in samenspraak met de juridisch adviseur over de uitgangspunten en het sluiten van een intentieovereenkomst, informeren we de kandidaten over de exclusiviteitskeuze en voeren we een kopers due diligence uit. Ook in deze fase informeren we het CSZ over de voortgang.
 4. Contractvorming
  In deze laatste fase onderhandelen we met de potentiële koper over de uitgangspunten van de koopovereenkomst, zorgen we voor een getekende koopovereenkomst en starten we het goedkeuringstraject bij het CSZ.

Voordelen

 • Unieke samenwerking: AAG heeft een groot netwerk in de zorg, JLL heeft een groot, internationaal netwerk met potentiële kopers voor uw zorgvastgoed.
 • Alle expertise in huis. Dankzij scheiding van software (‘Chinese walls’) tussen onze taxateurs en adviseurs mogen wij zowel de taxatie als de verkoop van het vastgoed uitvoeren.

Mogelijkheden

Naast de verkoop van zorgvastgoed, kunnen wij u ook helpen met een strategisch vastgoedplan, dat vooraf gaat aan het verkooptraject. Mocht hieruit blijken, dat het afstoten van vastgoed niet de meest rendabele optie is, dan kunnen wij u ook ondersteunen bij het optimaliseren van uw vastgoed. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw concept. Het juist aantrekken van extra vastgoed kan hier ook onderdeel van zijn.

Meer weten over ondersteuning bij de verkoop van zorgvastgoed? Neem contact met mij op!

Bram Baselmans