U verhuurt woningen in het sociale of geliberaliseerde (hogere) huursegment. Maar dat loopt niet zo als u zou willen. Het verhuurproces verloopt moeizaam, er is leegstand of de opbrengsten vallen tegen. En dan is het ook nog een hele taak om op de hoogte te blijven van die specifieke en steeds veranderende wet- en regelgeving. Herkenbaar? Dan hebben wij de juiste aanpak voor u.

Een hele zorg minder

Ons stappenplan geeft u snel inzicht in de mogelijke verbeterpunten van uw verhuurproces of juist van een specifiek onderdeel daarvan. Wat gaat goed en wat moet beter? Voldoet u aan het wettelijk kader en wat is de huurpotentie? Door de zes stappen te doorlopen, komen de verbeterpunten boven tafel. En wat die punten ook mogen zijn; wij hebben de tools om vervolgens uw verhuurproces efficiënt en effectief te optimaliseren. Een hele zorg minder.

Voor optimaal rendement uit de verhuur van uw woningen

Bram Baselmans Bram Baselmans manager

Kenmerken

In 6 stappen geven wij u inzicht in de verbeterpunten van (een deel van) uw verhuurproces. Dat doen we zo:

 • Wij starten met een analyse van het huidige verhuurproces. Wat gaat goed en wat moet beter?
 • Hierna volgt een belangrijke check. Voldoet u met de verhuur van de zelfstandige woonruimte aan het wettelijke kader?
 • We analyseren de huurprijs en berekenen de huurpotentie voor u. Wat is het verschil tussen de actuele huur en de maximaal te innen huur?
 • Hoe verhouden de huuropbrengsten zich tot de exploitatiekosten? Wij inventariseren de actuele exploitatiekosten van uw organisatie om dat zeker te weten.
 • Nu is alle informatie voorhanden. Wij omschrijven de risico’s. En natuurlijk de verbeterpunten, want daar gaat het om. Ook doen we een voorstel hoe u het verhuurproces kan optimaliseren.
 • In de laatste stap geven wij u een kijkje in de keuken van andere zorgorganisaties, want hoe doen zij dat? Met een benchmark vergelijken wij uw financiële vastgoedprestaties met die van anderen. Goed om te weten!

Voordelen

Een effectief en efficiënt verhuurproces zorgt voor tevreden klanten, voor tevreden medewerkers en niet onbelangrijk een gegarandeerde inkomstenstroom.

Mogelijkheden

Wat de verbeterpunten ook zijn, wij hebben alle expertise en praktische tools om uw verhuurproces efficiënt en effectief te optimaliseren. Speciaal voor de zorg. Hoe wij dat doen? Zo bijvoorbeeld:

 • Door een verhuurorganisatie voor u op te zetten met een duidelijk beleid voor huren, huurprijzen, servicekosten, zelf aangebrachte voorzieningen en toewijzing.
 • Met een verhuurdersmap om (toekomstige) huurders te informeren over het huren bij uw zorgorganisatie, inclusief voorbeelden van huurovereenkomsten, servicekostenvoorschotten, aanbod van arrangementen, zorgleveringsovereenkomsten, huurtoeslag en lokale mogelijkheden binnen de Wmo.
 • Door de beheerskosten en exploitatiekosten voor nu en in de toekomst inzichtelijk te maken en de bedrijfswaarde te berekenen.
 • Met een verhuur- en promotieplan om uw woningaanbod aantrekkelijk in de markt te zetten.
 • Met ondersteuning op maat: van het formuleren van de verbeterpunten tot de implementatie van het effectieve verhuurproces, van het samenstellen van de verhuurdersmap tot het voorzitten van het huurdersoverleg op grond van de Overlegwet.

Meer weten over effectieve en efficiënte verhuurprocessen? Neem contact met mij op!

Bram Baselmans