U verhuurt woningen in het sociale of geliberaliseerde (hogere) huursegment of wil dit (in de nabije toekomst) organiseren. Volgens de geldende wet- en regelgeving en met voldoende opgeleide functionarissen? Hoe pakt u dit aan? Wij zijn er voor u!

Een veelheid aan details

Als u uw organisatie wilt voorbereiden op het verhuren van woningen dan zijn er veel details waarover u moet nadenken. Te beginnen bij de kader stellende gremia als gemeente, wetgever en eigenaar van het vastgoed. Daarna moet u beleidsstukken en diverse documenten opstellen en betrokken functionarissen opleiden. AAG heeft bij diverse zorgorganisaties de verhuurorganisatie ingericht en heeft een hele toolkit aan voorbeelden van tools en documenten. Ook heeft AAG in samenwerking met Actiz een handreiking voor zorgorganisaties opgesteld over het inrichten van een verhuurorganisatie.

Handreiking huurbeleid voor zorgorganisaties

Expert opinion

Als u al enige tijd verhuurt en u merkt dat resultaten achterblijven of het proces niet lekker loopt, dan kunnen wij voor u onderzoeken waar dit aan ligt. Ons stappenplan geeft u snel inzicht in de mogelijke verbeterpunten van uw verhuurproces of juist van een specifiek onderdeel daarvan. Wat gaat goed en wat moet beter? Voldoet u aan het wettelijk kader en wat is de huurpotentie? Door de zes stappen te doorlopen, komen de verbeterpunten boven tafel. En wat die punten ook mogen zijn; wij hebben de tools om vervolgens uw verhuurproces efficiënt en effectief te optimaliseren.

Voor optimaal rendement uit de verhuur van uw woningen

Laura Vierveijzer adviseur

In 6 stappen geven wij u inzicht in de verbeterpunten van (een deel van) uw verhuurproces. Dat doen we zo:

 1. We starten met een belangrijke check. Voldoet u met de verhuur van de zelfstandige woonruimte aan het wettelijke kader?
 2. Daarna analyseren we het huidige verhuurproces. Wat gaat goed en wat moet beter?
 3. Vervolgens kijken we naar alle beschikbare beleidsstukken en documenten. Zijn deze voldoende helder, en voldoen deze aan het wettelijk kader?
 4. We analyseren de huurprijs en berekenen de huurpotentie voor u. Wat is het verschil tussen de actuele huur en de maximaal te innen huur?
 5. Nu is alle informatie voorhanden. Wij omschrijven de risico’s. En natuurlijk de verbeterpunten, want daar gaat het om. Ook doen we een voorstel hoe u het verhuurproces kan optimaliseren.
 6. In de laatste stap geven wij u een kijkje in de keuken van andere zorgorganisaties, want hoe doen zij dat? Goed om te weten!

Een effectief en efficiënt verhuurproces zorgt voor tevreden klanten, voor tevreden medewerkers en niet onbelangrijk een gegarandeerde inkomstenstroom.

Wat de verbeterpunten ook zijn, wij hebben alle expertise en praktische tools om uw verhuurproces efficiënt en effectief te optimaliseren. Speciaal voor de zorg. Hoe wij dat doen? Zo bijvoorbeeld:

 • Door een verhuurorganisatie voor u op te zetten met een duidelijk beleid voor huren, huurprijzen, servicekosten, zelf aangebrachte voorzieningen en toewijzing.
 • Met een verhuurdersmap om (toekomstige) huurders te informeren over het huren bij uw zorgorganisatie, inclusief voorbeelden van huurovereenkomsten, servicekostenvoorschotten, aanbod van arrangementen, zorgleveringsovereenkomsten, huurtoeslag en lokale mogelijkheden binnen de Wmo.
 • Door de beheerskosten en exploitatiekosten voor nu en in de toekomst inzichtelijk te maken en de bedrijfswaarde te berekenen.
 • Met een verhuur- en promotieplan om uw woningaanbod aantrekkelijk in de markt te zetten.
 • Met ondersteuning op maat: van het formuleren van de verbeterpunten tot de implementatie van het effectieve verhuurproces, van het samenstellen van de verhuurdersmap tot het voorzitten van het huurdersoverleg op grond van de Overlegwet.

Meer weten over effectieve en efficiënte verhuurprocessen? Neem contact met mij op!