Banken en andere geldverstrekkers vragen steeds vaker om een taxatierapport van de door hen gefinancierde objecten. Maar de informatie die een goede taxatie biedt, kan ook dienen als basis voor interne besluitvorming en om te kunnen sturen op vastgoed. Wilt u uw zorgvastgoed laten taxeren? Onze gecertificeerde taxateurs gaan graag voor u aan de slag.

Specialistische kennis

Zorgvastgoed kenmerkt zich door specifieke eigenschappen, waardoor vastgoedobjecten onderling vrijwel niet te vergelijken zijn. Specialistische kennis van zorgvastgoed en alles hier omheen is daarom vereist bij deze taxaties.

In 4 stappen

Ons taxatieproces bestaat uit 4 stappen:

 1. We bepalen samen met u welke waarde u nu echt nodig heeft. Dit is afhankelijk van uw vraag, het gebruik en de bestemming.
 2. We verzamelen informatie met een handige checklist.
 3. Na het aanleveren van de informatie en het bezichtigen van het object leveren wij een concept berekening aan. Natuurlijk stemmen wij met u af of de gedachte achter de waarde voor u duidelijk is.
 4. Wij stellen het taxatierapport op.

Onze taxatierapporten voldoen aan de Europese Richtlijnen (Blue Book) en zijn getest op transparantie. De rapporten geven een helder inzicht in de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan het vastgoed, nu en in de toekomst. Zo wordt duidelijk of het huidige gebruik van een pand tot een optimaal resultaat leidt of dat bijsturen in de exploitatie wellicht wenselijk en haalbaar is om tot een hogere waarde te komen.

Wij zijn pas tevreden als u snapt hoe de waarde tot stand is gekomen.

Bert van Scherpenzeel taxateur/senior adviseur

NRVT, RICS en REV gecertificeerd

 • NRVT, RICS en REV gecertificeerd;
 • eventuele risico’s inzichtelijk voor u en uw stakeholders;
 • waardes en onderbouwingen waarmee u weloverwogen keuzes voor uw vastgoed kunt maken.
 • U ontvangt een transparant taxatierapport dat toont hoe de waardebepaling is opgebouwd.
 • Het taxatierapport geeft ook een marktvisie weer en schetst een toekomstbeeld.

De experts van AAG helpen u bij taxaties voor:

 • verkoop en aankoop (College Sanering);
 • financieringsaanvragen;
 • strategische vastgoedplannen en businesscases;
 • interne informatievoorziening en -verslaglegging.

Meer weten over taxaties van zorgvastgoed? Neem contact met mij op!