De zorgmarkt is continu in ontwikkeling en het is aan de zorgorganisatie om daar optimaal in mee te bewegen om de zorgvrager zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Aanbod van dienstverlening verandert en de organisatiestructuur moet daar op aansluiten. Er is vaak veel aandacht voor de inrichting van het zorgproces en de daarbij behorende structuur. Is die aandacht er ook voor de manier waarop de facilitaire organisatie is ingericht?

Sluit het nog wel aan en hebben we het vanuit cliënt en medewerker optimaal georganiseerd? Het gaat wel over het meest essentiële, het leven van de cliënt in de zorgorganisatie.

Het begint te knellen!

Als medewerkers niet meer precies weten waar zij van zijn of als er onduidelijkheden ontstaan bij de verschillende facilitaire teams, leidinggevenden, de interne klant en het management. Dat zijn vaak signalen dat de manier waarop de dienstverlening georganiseerd is, niet meer past bij het primaire proces. Het is lang niet altijd het geval dat de geleverde facilitaire producten en diensten niet goed zijn. Vaak is de manier waaróp ze geleverd worden en de rol die medewerkers daarin spelen, niet logisch of duidelijk genoeg.

Van knelpunt naar advies

Een analyse van de huidige situatie, laat zien waar het nu knelt. Het geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de facilitaire organisatie zelf,  in de verbinding met het primaire proces en met de overige ondersteunende diensten. De analyse vindt plaatst door een documentstudie van de meerjaren-strategie van de organisatie en de besturingsfilosofie, interviews met facilitair functionarissen en vooral ook met de interne klant. Vanuit de analyse volgen mogelijke scenario’s waarmee een optimalisatieslag te maken is. In gezamenlijkheid wordt het best passende scenario gekozen en volgt een implementatieplan. En dan begint pas het echte werk.

Lokaal en samen met de cliënt wat kan, centraal wat moet

Jelle Tigelaar manager

Kenmerken

De facilitair specialisten van AAG hebben veel kennis en ervaring om u te adviseren. Onze aanpak kenmerkt zich door:

 • een gedegen analyse van de huidige situatie;
 • het betrekken van de verschillende functionarissen binnen de facilitaire afdeling (uitvoerend en leidinggevend);
 • toetsing van dat wat we hebben opgehaald;
 • een praktisch goed uitvoerbaar advies;
 • implementatieplan waar u mee aan de slag kan;
 • ondersteuning en coaching bij de implementatie, wij nemen de mensen mee in de verandering;
 • lokaal wat kan en centraal wat moet.

Voordelen

 • Kennis en ervaring vanuit succesvolle trajecten worden ingebracht.
 • Medewerkers zien de noodzaak tot veranderen en gaan meedenken hoe het beter kan.
 • Er ontstaat veel meer verbinding tussen zorg en facilitair. Samen voor de cliënt.
 • Het blijft niet bij een advies, de verandering gaat ook echt gebeuren

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van uw vraag en de situatie. Graag maken wij voor u een voorstel op maat.

Vraag een offerte aan 

Meer weten over de optimalisatie van de facilitaire organisatie? Neem contact met mij op!