Zorgorganisaties zijn er zich in toenemende mate van bewust, dat (uitsluitend) medische ondersteuning steeds vaker plaats maakt voor het welbevinden van mensen. En dat mensen aan wie zij zorg en ondersteuning bieden, zo veel als mogelijk onderdeel (blijven) uitmaken van de maatschappij.

Hierdoor is een enorme paradigmashift ontstaan, waarbij de rol van zorgaanbieders zich naar een breder speelveld van wonen, zorg én welzijn verschuift. En dat terwijl het voor veel zorgorganisaties een steeds grotere uitdaging wordt om de bedrijfsvoering simpeler, sneller en vooral menselijker te maken. Het uiteindelijke doel is dat zorgmedewerkers met plezier werken en zo cliënten de zorg geven die ze nodig hebben. Als u als zorgorganisatie goede zorg en ondersteuning wilt blijven bieden, ligt de oplossing in de integrale verbinding tussen mensen, processen en systemen van uw organisatie.

Strategische sturing vraagt bij uitstek om samenwerking

Maar de grootste uitdaging die zorgorganisaties te wachten staat, is het organiseren van zorg- en hulpvragen buiten de eigen muren. Letterlijk en figuurlijk. Met toenemende mate worden zorgorganisaties geconfronteerd met vraagstukken die ‘thuis’ of ‘in de wijk’, en ‘met de gemeenschap’ of ‘met naasten’ om een oplossing vragen.

Hiermee ontstaat een verschuiving naar het gehele speelveld van wonen, zorg en welzijn. Het gaat tenslotte ook over leefbaarheid, en het welbevinden van medewerkers en bewoners. Het gaat niet langer over het scheiden van wonen en zorg, maar het verbinden ervan. Ketenpartners hebben hierbij elkaar meer dan ooit hard nodig.

Zorgorganisaties die deze kentering ervaren zullen een duidelijke positie in moeten nemen binnen dit speelveld. Het is daarom belangrijk om helder te hebben in welke mate je zelf in regie wilt en kunt zijn, maar ook waar verantwoordelijkheden bij anderen (kunnen) worden belegd.

Samenwerken is een gemeenschappelijk doel nastreven, met oog voor individuele belangen

Esther Adriaansen adviseur
 • Strategische sturing op gemeenschappelijke doelen.
 • Meer begrip voor individuele belangen en belemmeringen.
 • Mate van invloed en belang van stakeholders worden geduid.
 • Risico’s en beslismomenten zijn vroegtijdig duidelijk in het proces.
 • Oplossingsgerichte benadering.
 • Een programma dat horizontale samenwerking (intern) en verticale samenwerking (extern) organiseert en stimuleert.

De voordelen van een integrale samenwerking, zijn onder meer:

 • Uw zorgorganisatie wordt een serviceorganisatie.
 • Een sterke positie door lokale verankering.
 • Ketenpartners formuleren gezamenlijk kansen en uitdagingen.
 • Strategische sturing op maatschappelijke opgaven.
 • Samenhang tussen beleid (strategische sturing), management (tactische sturing) en uitvoering (operationele sturing) wordt bewaakt.
 • Meer draagvlak om beoogde resultaten te bereiken.

AAG heeft procesmanagers in huis die niet alleen de verbinding leggen met integrale bedrijfsvoering, maar ook de taal spreken van belangrijke stakeholders zoals het zorgkantoor, gemeenten en corporaties. Met elkaar brengen we samenwerkingsverbanden tot stand. Door strategische sturing op gemeenschappelijke doelen, maar met oog voor individuele belangen die vaak grote contradicties kennen.

Bekijk hier het traject dat we namens U10 mochten begeleiden.

Meer weten over integrale samenwerkingen? Neem contact met mij op!