De zorgwereld verandert in een razendsnel tempo. Niet alleen in financiering, wet- en regelgeving en bedrijfsvoering, maar ook ten aanzien van wensen & behoeften en kennis & kunde. Daarnaast neemt de omvang van vraagstukken in de zorg sterk toe dankzij de dubbele vergrijzing en het stijgende personeelstekort. Dit maakt dat er behoefte is aan een andere kijk op zorg en bedrijfsvoering en aan vernieuwende en innovatieve woon- en zorgconcepten waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van slimme zorgtechnologie.

Onze afdeling Innovatie en Zorgtechnologie houdt zich bezig met innovatievraagstukken binnen de zorg en is vandaag de dag betrokken bij meerdere ‘living labs’ in het land. Zowel ten aanzien van ‘proven technology’ alsmede ten aanzien van hoogspecialistische academische proefopstellingen. Wat onze afdeling Innovatie en Zorgtechnologie kenmerkt is dat zij technologie niet zien als doel, maar als middel. Zodoende wordt samen met u eerst gewerkt aan een heldere blik op het vraagstuk alvorens er naar oplossingen worden gezocht. De uiteindelijke uitkomst kan immers ook in het sociaalmaatschappelijke domein zitten.

Hieronder geven we in meer uitleg over onze innovatiemethodiek.

Op zoek naar inspiratie over nieuwe concepten? Strateeg en conceptontwikkelaar Roger Boersma schreef er het boek ‘De Nuchtere Visionair’ over. Vraag hier jouw eigen exemplaar aan!

Naar onze expertise:
Conceptontwikkeling

Tijdens de eerste fase verkend ons Innovatieteam samen met u de vraag. Aan de hand van een ‘customer journey’ onderzoeken we waar de knelpunten zitten. De gebruiker staat hierbij te allen tijde centraal. Dit kunnen zowel bewoners alsmede cliënten, patiënten, medewerkers (zorg en bedrijfsvoering), vrijwilligers en/of naasten zijn. De uitkomsten waarderen we met elkaar zodat er overzicht ontstaat omtrent de zogenaamde ‘want haves’ en ‘must haves’. Ook verdelen we de knelpunten over thema’s die voor uw organisatie relevant zijn. Denk aan vastgoed, facilitair, zorg, finance, payroll, HRM, planning of BI. Daarnaast geven we inspiratie en verkennen we interessante denkrichtingen. Het resultaat betreft een heldere blik op uw vraagstuk en zicht op de gewenste oplossingsrichtingen.  Oftewel, een vruchtbare bodem van waaraf het innovatietraject van start kan gaan.

Gedurende de tweede fase brengen we samen met u meer detail aan. Zo stellen we aan de hand van het Horizon-model een innovatieagenda op waarover we de vraagstukken verdelen en brengen we per vraagstuk aanvullende scope aan. Oftewel, bent u ten aanzien van het betreffende vraagstuk op zoek naar zogenaamde ‘quick wins’ of ‘proven technology’ of bent u op zoek naar meer disruptieve oplossingen? Daarna gaan we met elkaar aan de slag. Afhankelijk van de thema’s die voor uw organisatie van belang zijn wordt er een gerichte brainstorm georganiseerd samen met de voor u relevante leden van ons Innovatieteam. Op voorhand geven we inspiratie en laten we zien welke oplossingen mogelijk zouden passen. Vervolgens beschrijven we de gewenste ‘usecase’. Het resultaat betreft een helder concept dat aansluit op uw vraag.

Tijdens de derde fase zoomen we uit en confronteren we het concept met de visie, missie en strategie van uw organisatie. Ook kijken we hoe de bedachte innovatie past binnen het grotere geheel aan innovaties binnen uw organisatie. Zo voorkomen we dat er ‘stand alone’ oplossingen worden bedacht die niet met elkaar communiceren. Daarnaast verkennen we de business case en werken we toe naar een functioneel programma van eisen (PvE). Het resultaat van deze fase betreft dan ook een functioneel PvE die u kunt gebruiken om relevante partners aan te trekken. Indien gewenst kunnen wij u ook helpen met het vormgeven van een pilot en de eventuele implementatie en uitrol. Dit maakt ons als AAG uniek.

Meer weten over innovatie of zorgtechnologie? Neem contact met mij op!

Team

Ons innovatieteam is op de hoogte van reeds bestaande sociale en technologische oplossingen waaronder ‘proven technology’, maar weet ook wat er in de nabije toekomst op ons afkomt. Daarnaast hebben zij nauwe banden met diverse hogescholen en universiteiten. Zij kunnen zodoende samen met u de stip ver op de horizon leggen. Neem bij vragen gerust eens contact op!