Voor uw zorgorganisatie is het duidelijk. Er is een koers gekozen waarmee de organisatie is voorbereid op de aankomende ontwikkelingen. De visie en missie, de strategie en doelen staan duidelijk op papier en zijn vertaald met kaders voor de verschillende afdelingen naar praktische concepten. Zo ook voor inkoop en de facilitaire dienstverlening. Maar ergens gaat er iets mis. De uitgaven zijn de hoog en de bedrijfsvoering verloopt inefficiënt.

Verbeteren en besparen

De uitgaven zijn niet in balans met het budget. Vaak veroorzaakt door veranderingen in formatie, proces,  inrichting of middelen, zonder dat Inkoop daarop aangepast is. Het is aan u om te achterhalen wat er misgaat. Uw cliënten of hun verwanten zijn niet tevreden met de kwaliteit van de diensten. Uw medewerkers zijn te veel tijd kwijt aan het inkoopproces in plaats van aan zorg. Leveranciers doen niet wat zij beloven of verdienen te weinig aan uw organisatie. Het liefst wilt u snel een helder beeld krijgen van de totale inkoopuitgaven. Hoe eerder, hoe beter. Want dan kunt u aan de slag met de verbeteringen en besparingen. En dat kan: wij ontzorgen u!

Het beste resultaat

Tijd voor goed Inkoop- en contractmanagement. Start met een kwantitatieve Quickscan op Inkoop. Laat uw (handels-)crediteuren en de kosten tegen het licht houden. AAG doet de Pareto-analyse en geeft vervolgens aan waar het besparingspotentieel zit. Pas de juiste strategie toe: concentratie, leverancierselectie, raamovereenkomst met voorkeursleverancier of juist meerdere leveranciers en laat vervolgens AAG uw contracten managen voor het beste resultaat.

Ook Inkoop moet worden aangepast aan de (aankomende) ontwikkelingen

Michel van Tilborg adviseur

Infographic Duurzaam Inkoopbeleid

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van een duurzaam inkoopbeleid voor uw organisatie? In deze handige infographic ziet u de 7 stappen die AAG neemt om dit beleid voor u te realiseren.

U krijgt een helder beeld van:

  • alle (handels-)crediteuren en de kosten;
  • de knel- en verbeterpunten binnen uw inkooporganisatie;
  • de knel- en verbeterpunten rondom uw inkoop- en bestelproces;
  • het besparingspotentieel;
  • en beste strategie voor uw inkoop- en contractmanagement.

Een optimale inkoop- en contractmanagement leveren uw organisatie veel op:

  • een efficiënte inzet van mensen en middelen;
  • een kans om medewerkers bij de verbetering te betrekken, zij weten waar winst is te behalen;
  • een verbeterslag voor uw organisatie;
  • tijd- en geldbesparing die ten goede komt van uw medewerkers en klanten.

De kosten zijn afhankelijk van uw vraag en de situatie. Wij maken graag een offerte op maat voor u.

Vraag een offerte aan

Meer weten over Inkoop- en contractmanagement in de zorg? Download hier de brochure.

Download de brochure

Meer weten over Inkoop- en contractmanagement? Neem contact met mij op!

Michel van Tilborg