Hoe groot is het risico op uw zorgvastgoed eigenlijk? En wat zijn de financiële prestaties van uw vastgoed? U heeft behoefte aan antwoorden. Aan een goede financiële analyse en aan correcte waarderingen. Het liefst met een transparante en duidelijke onderbouwing. Alleen dan kunt u keuzes voor de toekomst maken. Onze experts geven u die antwoorden.

De veranderingen en risico’s zetten uw organisatie en ook de stakeholders en financiers op scherp. Door het risico op leegstand bijvoorbeeld. Of omdat veel zorgorganisaties het vastgoed tegen kostprijs op de balans hebben staan. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken en partijen gerust te stellen, heeft u goede informatie nodig. U kunt bij ons terecht voor financiële analyses en waarderingen.

Financiële continuïteit

Door meer risico’s op vastgoed, neemt ook het belang van de financiële prestaties van de vastgoedportefeuille toe. Hoe beter het vastgoed presteert, hoe meer geld er overblijft om goede zorg te leveren. En levert het vastgoed te weinig op? Dan kan de kwaliteit van zorg in het geding komen. Of erger nog: de financiële continuïteit van de organisatie. Welke locaties voeren een financieel gezonde exploitatie? En welke locaties brengen financiële risico’s met zich mee? Dankzij een financiële analyse komt het aan het licht én kunt u de juiste strategische beslissingen nemen.

Wilt u vastgoed dat onderscheidend en financieel verantwoord is? Ik help u dit doel te bereiken!

Bram Baselmans manager
 • risico’s inzichtelijk voor u en uw stakeholders;
 • waardes en analyses waarmee u weloverwogen keuzes over uw vastgoed kunt maken;
 • zelf rekenen aan vastgoed met het vastgoedrekenmodel.
 • U krijgt inzicht in de mate van financiële gezondheid van uw vastgoed.
 • U kunt de juiste strategische beslissingen over uw vastgoed nemen.

De experts van AAG helpen u bij financiële analyses en waarderingen en ook bij bijvoorbeeld:

 • verkoop- en aankooptrajecten;
 • fusies;
 • college sanering trajecten;
 • financieringsaanvragen;
 • taxaties;
 • businesscases.

Meer weten over financiële vastgoedanalyses en waarderingen? Neem contact met mij op!