Een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) moet het zorgverleningsproces optimaal ondersteunen. En natuurlijk de juiste informatie genereren. Op alle niveau’s en zowel binnen als buiten de organisatie. Hoe kiest u het juiste ECD?

Maak de juiste keuze

Door het nieuwe zorglandschap, kwaliteitseisen van financiers en veranderende interne organisatiestructuren worden er steeds hogere en andere eisen aan het ECD gesteld. Een weloverwogen keuze is dus van groot belang en staat niet op zich zelf; een nieuw ECD raakt alle afdelingen binnen de organisatie. Het is belangrijk te bepalen:

 • welk ECD het beste aansluit bij de strategie, ontwikkelingen en het primaire zorgproces van de organisatie;
 • aan welke eisen het nieuwe ECD moet voldoen;
 • of er maatwerk nodig is of dat een standaard pakket meer voordelen biedt;
 • hoe een ECD in de bedrijfsvoering van de organisatie past;
 • wat u van de leverancier vraagt: welk serviceniveau verwacht u en wat doet u zelf?

Onze experts helpen u op basis van de vraagstukken, het zorgproces en de belangrijkste uitgangspunten de juiste keuze te maken en begeleiden u van A tot Z bij de implementatie van een nieuw ECD.

De keuze voor een nieuw ECD gaat niet over een nacht ijs. Dat is specialistenwerk.

Petra Anand senior business consultant

De juiste keuze is gebaseerd op:

 • strategische, tactische en operationele vraagstukken binnen de organisatie;
 • uw visie op zorg, de organisatiefilosofie en het bedrijfsmodel;
 • de strategische inzichten rondom geautomatiseerde ondersteuning van uw zorgproces;
 • de positionering van uw ondersteunende diensten.

Wij geven u een helder advies:

 • met uitgebreide kennis van alle gangbare ECD-systemen;
 • over optimale ondersteuning van het zorgproces;
 • inclusief interactieve sessies voor draagvlak en acceptatie.

Onze experts helpen u de juiste overwegingen te maken. Hoe we dat doen? Door onder andere:

 • samen met u een organisatiebreed ECD-advies op te stellen;
 • interactieve sessies met alle afdelingen van uw organisatie te houden om het draagvlak te vergroten;
 • de volgende stap naar digitalisering binnen uw organisatie voor te bereiden.

Meer weten over de selectie van een ECD? Neem contact met mij op!