Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij en dat zien we ook terug in de zorgbranche. Medewerkers en cliënten vinden duurzaamheid niet alleen belangrijk, maar eerder een vanzelfsprekendheid! Hoe pak je dit als zorgorganisatie op? Wat is een logisch stappenplan voor een duurzame bedrijfsvoering, zonder dat dit ten koste gaat van het zorgproces? AAG helpt u hier graag mee op weg.

Drie niveaus van duurzaamheid

Wat gebeurt er in uw omgeving rondom duurzaamheid? Zijn er lokale Green Deals? Heeft u een hoge duurzaamheidsambitie of wilt u alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen? Deze ambitie wordt vastgelegd in uw duurzaamheidsvisie, die als kapstok dient voor de niveaus gebouw en gebruik. In één of meerdere sessies helpen we om samen met u een duurzaamheidsvisie op te stellen, die aansluit bij de omgeving en past bij uw organisatie en mensen.

Zijn uw gebouwen al toekomstbestendig en Paris Proof? Met een routekaart duurzaam zorgvastgoed brengen we in kaart wat nodig is om uw duurzame ambities waar te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met besluiten uit het strategisch vastgoedplan en vervangingsmomenten uit het meerjaren onderhoudsplan. Ook voor nieuwbouw ontwikkelingen kunnen we een duurzame en circulaire business case voor u opstellen, zodat u altijd een oplossing kiest die past binnen uw duurzaamheidsvisie.

Zijn uw facilitaire processen ook al duurzaam ingericht en passend bij uw duurzaamheidsambities? Heeft u al een duurzaam inkoopbeleid? En hoe zit het met uw afvalverwerking, vervoer en voedingsconcept? Met behulp van de Milieuthermometer Zorg kunnen we ook deze en andere onderwerpen stapje voor stapje verduurzamen. Wilt u een specifiek verduurzamingsadvies op één onderwerp, ook daarin kunnen we u ondersteunen.

AAG helpt u graag op weg naar een duurzame bedrijfsvoering

Ivo de Visser adviseur
 1. Pragmatische aanpak
 2. Duurzame beleidsstukken
 3. Duurzaamheidsvisie vertalen in strategie
 4. Zorgvastgoed verduurzamen
 5. Facilitaire processen verduurzamen
 • Een duurzame zorgorganisatie
 • Inspelen op toekomstige wetgeving
 • Inzicht in verduurzamingsmogelijkheden
 • Verbinding strategisch en operationeel
 • Begeleiding opstellen duurzaamheidsvisie
 • Uw huidige gebouwen toetsen op de duurzaamheidsambitie
 • Een duurzame en circulaire business case voor nieuwbouwontwikkelingen
 • Green Deal / Milieuthermometer Zorg begeleiding
 • Verduurzaming facilitaire processen

Meer weten over duurzaamheid in de zorg? Neem contact met mij op!