De bedrijfsvoering in de zorg is intensief en veeleisend geworden. Het is noodzakelijk om sneller en beter in te spelen op de veranderende markt, scenario’s te voorspellen, personeel op de juiste manier in te zetten en risico’s te beheersen.

Zorgorganisaties beschikken over een grote verscheidenheid aan data: geleverde zorgprestaties, kwaliteitsgegevens, klanttevredenheidsonderzoeken, opleidingsniveaus van medewerkers, wachtlijsten… Echter, de juiste expertise om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan ontbreekt vaak. Dit, terwijl u betrouwbare informatie nodig heeft om uw organisatie goed te kunnen sturen en de juiste beslissingen te kunnen maken.

AAG Analytics

Speciaal voor zorgorganisaties heeft AAG een krachtige analysetool ontwikkeld: AAG Analytics. Met deze tool heeft u 24/7 up-to date inzicht in uw belangrijkste financiële, personele en productieregistratie informatie. Door de generieke opzet kenmerkt de tool zich door een kort implementatietraject en snel resultaat.

Meer over AAG Analytics

Interim BI consultancy

Tijdelijke ondersteuning nodig? Onze BI consultants springen graag bij. Bijvoorbeeld ter verbetering van de informatievoorziening, om een tijdelijk capaciteitstekort op te vangen of om knelpunten in uw informatievoorziening in kaart te brengen en op te lossen.

Meer over interim BI consultancy

In 2021 heeft de stichting Careander samen met AAG een grote slag geslagen in het verbeteren van de interne informatievoorziening. In nauwe en plezierige samenwerking tussen AAG en Careander is een uitgebreid en zeer toegankelijk dashboard neergezet. Een groot voordeel in de samenwerking met AAG was voor Careander dat de medewerkers van AAG veel materiedeskundigheid bezitten over financiële, personele en zorgproductiesystemen. Omdat de techniek ook goed verzorgd is door AAG, lukte het om in een tijdsbestek van ongeveer een half jaar een pittige klus te klaren. Uiteraard is een dashboardsysteem nooit af, maar Careander heeft er veel vertrouwen in dat het samen met AAG zal lukken de solide basis die er nu ligt verder uit te bouwen.

Diederik van Donk Intern project leider Careander

Om uw organisatiestrategie te verwezenlijken kunt u niet meer om ICT heen. Uw bedrijfsprocessen en organisatiestructuur zijn leidend voor de wijze waarop uw informatievoorziening wordt ingericht. Samen bepalen we de toekomstvisie, waarna ook de specifieke mogelijkheden met betrekking tot de systemen worden bekeken. Kortom: van visie tot informatieplan.

Welke vraag u ook heeft, wij beschikken over de expertise en de tools om uw informatie op een eenvoudige, efficiënte wijze vorm te geven. Met jarenlange ervaring in de zorg weten wij als geen ander de specifieke wensen van de zorg te vertalen naar praktische oplossingen. Hoe wij dat doen? Bijvoorbeeld door:

  • uw organisatiestrategie te vertalen naar een concreet informatieplan;
  • u te adviseren over de te kiezen software;
  • slimme tools te ontwikkelen die uw werk vergemakkelijken;
  • uw IT-landschap in kaart te brengen met een informatiescan om zo te kijken welke informatie beschikbaar is én ontsloten kan en moet worden;
  • maatwerk koppelingen te maken tussen de systemen die u gebruikt.

Meer weten over onze data-oplossingen? Neem contact met mij op!