Zorgorganisaties onderscheiden zich niet met zorg. Elke toegelaten zorgorganisatie in Nederland biedt kwalitatief goede zorg. Wat dat betreft maakt het niet veel uit voor welke zorgaanbieder uw klanten kiezen. Waar gaat het dan wel om?

Meer kwaliteit en diversiteit

Waar het wel om gaat, is in welke mate de zorgorganisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Er is een roep om meer diversiteit: zorgorganisaties moeten beter inspelen op de wensen en behoeften van mensen. De klant wordt namelijk kritischer, wil meer keuzevrijheid en de concurrentie neemt toe. Ook speelt locatie, de omgeving en samenwerking in toenemende mate een rol in het effect hierop. Tegelijkertijd moeten zorgorganisaties efficiënter werken om de zorg en dienstverlening betaalbaar te houden. Dat vraagt om transformatie en ontwikkeling van (nieuwe) woonzorg- en serviceconcepten. Maar hoe pakt u dat aan?

Een sterk concept ontwikkelen

Om (zorg)organisaties hierbij te helpen, hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld. In deze aanpak spelen, naast de organisatie-aspecten, ook de klant en de markt een belangrijke rol. Door juist uw klanten en omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van uw zorg, producten en diensten, speelt u meer in op de (onvervulde) behoeften en voorkeuren van uw doelgroep. Het uiteindelijke resultaat is een geloofwaardig, relevant en onderscheidend concept. De kans dat mensen voor uw aanbod kiezen en de kans op een succesvol concept is daarmee veel groter.

Samen met u ontwikkel ik concepten die aanspreken én meerwaarde opleveren voor uw klanten en organisatie. Gaan we aan de slag?

Roger Boersma adviseur

Kenmerken

Om een sterk concept te ontwikkelen, doorlopen we een proces waarin meerdere aspecten aan bod komen. In het kort zijn dat de volgende stappen:

 1. PROFIEL
  ‘Wat is de potentie?’ met de onderwerpen Markt, Omgeving, Doelgroep.
 2. KOERS
  ‘Waar wil men op inspelen?’ met de onderwerpen Visie, Strategie, Stakeholders.
 3. CONCEPT
  ‘Hoe wordt erop ingespeeld?’ met de onderwerpen Omgeving, Gebouw, Beleving en Technologie
 4. HAALBAARHEID
  ‘Hoe wordt het gerealiseerd en is het betaalbaar?’ met de onderwerpen Uitwerking & toetsing, Realisatie, organisatie & bedrijfsvoering

Het resultaat is een concept dat;

 • krachtig en onderscheidend is;
 • passend is bij uw organisatie en de omgeving waarin het zich bevindt;
 • haalbaar en houdbaar is voor nu en in de toekomst.

Voordelen

De voordelen van een sterk concept voor uw zorgorganisatie, zijn onder meer:

 • Wonen, zorg en welzijn smelten samen tot één totaalconcept.
 • Behalve de zorg, staat ook de behoefte van de klanten (weer) centraal.
 • Integrale benadering, die zorgt voor samenhang binnen en mét uw organisatie.
 • Een fysieke omgeving die bijdraagt en betekenis geeft.
 • Maatwerkoplossingen in de context van uw lokale kansen en uitdagingen.

Mogelijkheden

Gaat u nieuwe woonzorg- en serviceconcepten ontwikkelen? Dan heeft dat een grote impact op uw organisatie en betrokkenen. Onze projectmanagers zijn experts op het gebied van zorghuisvesting, positionering, marktsturing en risicobeheersing. Samen met u vertalen zij uw huisvestingsopgave in een succesvol project.

Meer weten over klantgerichte conceptontwikkeling? Neem contact met mij op!