Met behulp van een conceptontwikkelingstraject kunnen nieuwe diensten en producten worden gevormd of kunnen bestaande diensten en producten worden verbeterd op het moment dat zij niet meer aansluiten op de huidige vraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woon- of zorgconcepten, maar ook aan concepten die betrekking hebben op welzijn, gastvrijheid of eten en drinken.

Op zoek naar inspiratie over nieuwe concepten? Strateeg en conceptontwikkelaar Roger Boersma schreef er het boek ‘De Nuchtere Visionair’ over. Vraag hier jouw eigen exemplaar aan!

Conceptontwikkelingstraject

Het doel van een conceptontwikkelingstraject is om diensten en producten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (toekomstige) wensen en behoeftes van de beoogde doelgroep. Dit kunnen bewoners, cliënten of patiënten zijn, maar het kan ook gaan om vrijwilligers, zorgprofessionals of naasten. In een conceptontwikkelingstraject staat de gebruiker daarom centraal. Bekijk ook ons wijkmodel!

Het AAG-wijkmodel

4 fases

Er zijn verschillende manieren om tot een goed concept te komen. Het conceptontwikkelingstraject dat bij AAG wordt gehanteerd bestaat uit vier fases die modulair zijn opgebouwd. Zo kan er altijd maatwerk worden geboden. We doorlopen samen het AAG-conceptontwikkelingsmodel. Het betreft een fase waarin het draait om de inventarisatie van de juiste vraagstukken en de potentie. Een fase waarin het draait om exploratie ten aanzien van mogelijkheden en de gewenste koers. Een fase waarin het gaat om de juiste vertaling in de vorm van een concept. En een fase waarin het gaat over haalbaarheid en betaalbaarheid. Kenmerkend aan het proces is de betrokkenheid van de gebruiker. Wij geloven er namelijk in dat een goed concept pas succesvol is wanneer deze vol trots wordt uitgedragen. Daarom bouwen wij samen met de klant aan de gewenste identiteit die bij hem of haar past!

AAG-conceptontwikkelingsmodel

Naar onze expertise:
Innovatie en zorgtechnologie

De fases worden hierna meer toegelicht:

In de eerste fase staat de gebruiker centraal. Ten aanzien van de marktpotentie wordt er op basis van demografische ontwikkelingen en trends gekeken naar de prognose van de beoogde doelgroepen. Zo wordt de kwantitatieve vraag in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een kwalitatieve analyse gemaakt. Zo wordt de omgeving geanalyseerd op kansen en uitdagingen en wordt het gesprek aangegaan met stakeholders en belanghebbenden uit de wijk. Tot slot worden er in deze fase doelgroepprofielen opgesteld voor de meest relevante gebruikers. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het model Positieve Gezondheid. De doelgroepprofielen geven enerzijds wensen en behoeften weer, maar laten ook kansen en uitdagingen zien. Waardevolle informatie die in het vervolgtraject gebruikt kan worden om mensen in hun kracht te zetten.

Zodra er inzicht is verkregen in de vraagstukken en de doelgroepen kan met de klant het gesprek worden aangegaan. Dit om te kijken hoe bepaalde kansen en uitdagingen passen binnen de visie en strategie van de organisatie en te onderzoeken welke stakeholders betrokken dienen te worden gedurende het vervolgproces. Vervolgens kan het explorerende traject van start gaan en kan kennis en inspiratie worden opgehaald in de vorm van trendonderzoek, referentieonderzoek of een excursie. Hierbij is het voor ons de uitdaging om samen met de klant buiten bestaande kaders te kijken. Juist hier worden namelijk innovatieve oplossingen gevonden! Zo is de beauty- en wellnesswereld interessant wanneer het bijvoorbeeld om welzijn en ontspanning gaat. Is een uitstapje in de ‘smart city’ wereld waardevol wanneer het om technologie draait. En kan de hotellerie je op een andere manier naar eten, drinken en gastvrijheid laten kijken.

Zodra er inzicht is verkregen in de vraagstukken en de doelgroepen kan met de klant het gesprek worden aangegaan. Dit om te kijken hoe bepaalde kansen en uitdagingen passen binnen de visie en strategie van de organisatie en te onderzoeken welke stakeholders betrokken dienen te worden gedurende het vervolgproces. Vervolgens kan het explorerende traject van start gaan en kan kennis en inspiratie worden opgehaald in de vorm van trendonderzoek, referentieonderzoek of een excursie. Hierbij is het voor ons de uitdaging om samen met de klant buiten bestaande kaders te kijken. Juist hier worden namelijk innovatieve oplossingen gevonden! Zo is de beauty- en wellnesswereld interessant wanneer het bijvoorbeeld om welzijn en ontspanning gaat. Is een uitstapje in de ‘smart city’ wereld waardevol wanneer het om technologie draait. En kan de hotellerie je op een andere manier naar eten, drinken en gastvrijheid laten kijken.

Naast het creatieve proces is haalbaarheid en betaalbaarheid minstens zo belangrijk. Zodoende dat we de verschillende bouwlagen ook doorrekenen in nauwe samenwerking met onze financials. Hier komt onze vernieuwende kracht in aanraking met onze jarenlange ervaring. Het eindresultaat betreft een innovatief en duurzaam geheel.

Meer weten over klantgerichte conceptontwikkeling? Neem contact met mij op!