Zorgorganisaties onderscheiden zich niet met zorg. Elke toegelaten zorgorganisatie in Nederland biedt kwalitatief goede zorg. Wat dat betreft maakt het niet veel uit voor welke zorgaanbieder uw klanten kiezen. Waar gaat het dan wel om?

Meer kwaliteit en diversiteit

Waar het wel om gaat, is in welke mate de zorgorganisatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Er is een roep om meer diversiteit: zorgorganisaties moeten beter inspelen op de wensen en behoeften van mensen. De klant wordt namelijk kritischer, wil meer keuzevrijheid en de concurrentie neemt toe. Tegelijkertijd moeten zorgorganisaties efficiënter werken om de zorg en dienstverlening betaalbaar te houden. Dat vraagt om transformatie en ontwikkeling van (nieuwe) woonzorg- en serviceconcepten. Maar hoe pakt u dat aan?

Een sterk concept ontwikkelen

Om (zorg)organisaties hierbij te helpen, hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld. In deze aanpak spelen, naast de organisatie-aspecten, ook de klant en de markt een belangrijke rol. Door juist uw klanten en omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van uw zorg, producten en diensten, speelt u meer in op de (onvervulde) behoeften en voorkeuren van uw doelgroep. Het uiteindelijke resultaat is een geloofwaardig, relevant en onderscheidend concept. De kans dat mensen voor uw aanbod kiezen en de kans op een succesvol concept is daarmee veel groter.

Samen met u ontwikkel ik concepten die aanspreken én meerwaarde opleveren voor uw klanten en organisatie. Gaan we aan de slag?

Laura Vierveijzer adviseur

Kenmerken

Om een sterk concept te ontwikkelen, doorlopen we een proces waarin meerdere aspecten aan bod komen. In het kort zijn dat de volgende stappen:

  1. Missie, visie en doelen
  2. Identiteit en waarden
  3. Doelgroep en behoeften
  4. Kracht, eenvoud en onderscheid
  5. Voordelen en betekenis
  6. Haalbaar en houdbaar

Voordelen

De voordelen van een sterk concept voor uw zorgorganisatie, zijn onder meer:

  • Wonen, zorg en welzijn smelten samen tot één totaalconcept.
  • Uw zorgorganisatie wordt een serviceorganisatie.
  • Behalve de zorg, staat ook de behoefte van de klanten (weer) centraal.
  • Klanten worden betrokken bij de ontwikkeling van zorg, diensten en producten. Zo weet u waarom zij voor uw organisatie kiezen.

Mogelijkheden

Gaat u nieuwe woonzorg- en serviceconcepten ontwikkelen? Dan heeft dat een grote impact op uw organisatie en betrokkenen. Onze projectmanagers zijn experts op het gebied van zorghuisvesting, bouw en risicobeheersing. Samen met u vertalen zij uw huisvestingsopgave in een succesvol project.

Meer weten over klantgerichte conceptontwikkeling? Neem contact met mij op!