Over dit artikel

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de werkkostenregeling-evaluatie. Hieronder volgen de belangrijkste punten.

In de evaluatie is de werking van de werkkostenregeling (WKR) onderzocht in vergelijking met de oude regeling. Dit is gedaan door middel van een representatieve enquête onder werkgevers, interviews met intermediairs, groepssessies met medewerkers van de Belastingdienst en een kwantitatieve analyse van de aangegeven eindheffing.

De conclusie van het onderzoek is dat werkgevers op dit moment gebaat zijn bij zoveel mogelijk rust rond de WKR en dat er dus hooguit ruimte is voor kleine aanpassingen. Het kabinet ziet kansen om met kleine wijzigingen de WKR op enkele punten te vereenvoudigen, maar ziet geen aanleiding om de regeling budgettair te verruimen.

Mogelijke vereenvoudigingen zijn:

  • regelen dat vergoedingen en verstrekkingen, waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer aangewezen hoeven te worden als eindheffingsbestanddeel;
  • toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt;
  • herinvoeren van de normrente om het voordeel bij de personeelslening te kunnen berekenen.

In overleg met het bedrijfsleven gaat staatssecretaris Snel na voor welke aanpassingen in de WKR draagvlak bestaat. De meest kansrijke opties zal hij uitwerken in wet- en regelgeving.

Meer over de ervaringen met de WKR leest u in de volledige evaluatie. Liever een verkorte versie? Een samenvatting is te lezen in de begeleidende brief van de staatssecretaris van Financiën.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over de WKR? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl