Over dit artikel

Hoe gaat u de organisatie rondom eten & drinken op de kleinschalige woongroep inrichten? Er is op dit moment geen concept te benoemen waar de meerderheid van de zorgorganisaties gebruik van maakt; er wordt vers gekookt, door de zorg of voedingsdienst, er wordt convenience ingekocht, op de groep of centraal op de locatie, er wordt geregenereerd op de groep of toch centraal in de locatiekeuken. Dit is slechts een deel van de vormen die we terugzien, nog los van de gedetailleerde invulling. Ziet u door de bomen het bos nog?

Kleinschalige woongroep

De kleinschalige woongroep is in 1986 ontstaan in Nederland vanuit de belevingsgerichte benadering ‘warme zorg’. Hierbij was een van de tien belangrijkste kenmerken, zoals beschreven door het Trimbos instituut in 2003, het ‘zelf koken’. Dit zelf koken diende te gebeuren door een medewerker en de cliënt samen. Die medewerker was, in het kader van integrale zorg als belangrijk onderdeel van kleinschaligheid, een begeleider. Een begeleider die niet was onderverdeeld in functieniveaus waar de één verpleegkundige handelingen doet, de ander bezigheidsactiviteiten en een derde alleen huishoudelijk werk. De functies van verzorgende, activiteitenbegeleider, huishoudelijk medewerker en kok kwamen in dezelfde persoon terug.

Vers koken

Nu, jaren later, blijkt dat het vers koken op de groep vaak niet haalbaar is. De cliënt heeft een te grote zorgvraag waardoor cliëntparticipatie een utopie lijkt. Bovendien heeft de medewerker op de groep de tijd niet om te koken, laat staan de benodigde expertise op gebied van warenkennis, HACCP, nutriënten en variatie. De laatste jaren hebben we daarnaast te maken met een fenomeen dat het koken op de groep wellicht nog verder bemoeilijkt: krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.

Taakdifferentiatie

Bij deze krapte op de arbeidsmarkt rijst de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat zorgmedewerkers doen waar ze goed in zijn: het verlenen van goede zorg. Taakdifferentiatie is hierin de oplossing. Door taakdifferentiatie kunnen verschillende taken op de kleinschalige groep bij de juiste functionaris worden belegd. Met verschillende daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierin kunnen de ondersteunende diensten een belangrijke rol spelen. Met andere woorden: de voedings- of facilitaire dienst kan van toegevoegde waarde zijn op de groep bij onder andere de organisatie van eten & drinken.

Het begint met een visie

Met bovengenoemde blijft de vraag staan hoe we eten & drinken dan het beste kunnen organiseren op de kleinschalige woongroep. Belangrijk in de overweging is dat de keuze die wordt gemaakt moet passen bij de visie van de organisatie en de daarmee samenhangende visie op eten, drinken én gastvrijheid. Samen met cliënten, verwanten en medewerkers bepalen wat belangrijk is als het gaat om eten & drinken op de groep (en op andere plaatsen op de zorglocatie).

Een-tweetje zorg en ondersteuning

Uit de visie worden concepten ontwikkeld waarin het belangrijk is om de verbinding te leggen tussen zorg en ondersteuning. Deze verbinding kan tot stand komen door bijvoorbeeld met specifieke aandachtfunctionarissen uit het zorgteam te werken. Deze medewerkers – met affiniteit voor eten & drinken – vormen de linking pin met het ondersteunende apparaat. Hierdoor is de periodieke afstemming tussen de vraag vanuit de zorg en de juiste invulling vanuit voeding of facilitair geborgd. Zo kunnen zorg en ondersteunende dienst er samen voor zorgen dat eten & drinken bijdraagt aan een optimale klantbeleving. De zorgmedewerker als kenner van de cliëntwens en -behoefte en de ondersteunende dienst als professioneel uitvoerder.

Doelen behalen

Niet voor niets wordt de maaltijd gezien als een van de belangrijkste momenten op de dag voor cliënten. Daar moet tijd en aandacht voor zijn. Het primaire doel van een nieuw voedingsconcept voor uw kleinschalige woongroep zou dan ook de kwaliteitsbeleving voor de cliënt moeten zijn. Maar daarnaast zijn er zeker ook andere doelen te formuleren, zoals een besparingsdoelstelling of duurzaamheidsdoelstelling. In een volgend artikel maken we inzichtelijk welke opties er zijn voor de maaltijdvoorziening op de kleinschalige woongroep en wat de kenmerken en voor- en nadelen zijn. Dat helpt uw organisatie om de juiste keuze voor de toekomst te maken en uw doelen te behalen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Stijn Creemers