Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de vangnetregeling Wlz-indiceerbaren. Vanaf dat moment gelden voor deze groep mensen dezelfde afspraken als voor andere Wlz-cliënten. In dit artikel leest u welke gevolgen dit heeft voor mensen die nu nog onder de vangnetregeling vallen.

Wat houdt deze vangnetregeling in?

In 2016 heeft het CIZ beoordeeld welke cliënten voldeden aan de criteria van de Wlz. De cliënten die aan deze criteria voldeden kregen een zorgprofiel toegewezen. Het CIZ indiceerde vanaf dat moment geen losse functies meer. Echter was dit zorgprofiel niet voor alle thuiswonende cliënten toereikend om de zorg die ze op dat moment ontvingen voort te zetten. Om te voorkomen dat deze groep noodzakelijke zorg moest inleveren, is de tijdelijke vangnetregeling Wlz-indiceerbaren opgesteld. Zij krijgen nog zorg die is gebaseerd op hun laatste indicatie in de AWBZ op basis van functies en klassen.

Wat gaat er veranderen?

De tijdelijke vangnetregeling Wlz-indiceerbaren loopt tot en met 31 december 2019. Daarna gelden voor de Wlz-indiceerbaren dezelfde afspraken als voor andere Wlz-cliënten.

Voor deze groep is op verschillende manieren geborgd dat zij gebruik kunnen blijven maken van dezelfde zorg:

  • Voor ongeveer 70% van de groep biedt het reguliere Wlz-profiel genoeg ruimte om dezelfde zorg voort te zetten.
  • Voor ongeveer 15% van de groep liggen de kosten tussen de 100% en 125% van het zorgprofiel. Zij kunnen gebruik maken van de regeling Extra kosten thuis.
  • Voor de overige groep zijn de kosten hoger dan 125% van het zorgprofiel. Zij kunnen gebruik maken van de meerzorgregeling. Deze regeling maakt het mogelijk extra zorg bovenop het zorgprofiel te ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden kan men hiervoor in aanmerking komen.

Hoe nu verder?

Half mei zullen de cliënten via een brief van het zorgkantoor geïnformeerd worden. Voor de cliënten uit de eerste en tweede groep betreft het een administratieve omzetting. De cliënt zal hier zelf geen last van ondervinden. Voor de cliënten uit de derde groep zal een meerzorgprocedure worden gestart. Hierbij is het uitgangspunt dat de cliënt zo min mogelijk hiermee belast wordt.

Het is nog onduidelijk wat dit administratief voor de zorgaanbieder voor gevolgen heeft. Ook is het onduidelijk in hoeverre de zorgaanbieder betrokken zal zijn bij de meerzorgprocedure. Zoals u leest is het uitgangspunt dat er voor zowel de cliënt als de zorgaanbieder geen financiële consequenties aan te verbonden zijn.

Zodra er meer over dit onderwerp bekend is, houden wij u uiteraard op de hoogte.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!