Over dit artikel

Op 1 april 2020 is de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking getreden. Sindsdien kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV.

De termijn voor het indienen van de compensatieaanvraag van betalingen vóór 1 april 2020 loopt spoedig af. Woensdag 30 september 2020 is de laatste dag waarop u de aanvraag voor deze betalingen kunt indienen.

In onze whitepaper Compensatieregeling transitievergoeding leest u meer over de te ondernemen stappen om in aanmerking te komen voor deze compensatieregeling.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver