Over dit artikel

Wanneer u als werkgever vanaf 2022 het risico op instroom in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW) zelf wilt dragen, dan dient de aanvraag vóór 2 oktober ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari betaalt u dan als eigenrisicodrager geen (volledige) Whk-premie meer maar loopt u wel het risico maximaal 10 jaar de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers te betalen. Het is daarom aan te bevelen om eerst de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap inzichtelijk te maken en ervan verzekerd te zijn dat er sprake is van een goed verzuimbeleid. Wanneer u voornemens bent de aanvraag te gaan doen vergeet dan niet de ondernemingsraad (OR) te betrekken aangezien er sprake is van een adviesrecht. Ook wanneer u wenst terug te keren naar de publieke verzekering van UWV dient u de aanvraag vóór 2 oktober in te dienen. Hieronder treft u een uitgebreide uitleg aan over wat het eigenrisicodragerschap inhoudt.

 

Eigenrisicodragerschap

Sinds 2006 is de WAO, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gewijzigd in de WIA, de wet inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 onderdelen:

 • WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
 • IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

Voor de volgende verzekeringen is vrijwillig eigenrisicodragerschap mogelijk:

 • ZW
 • WGA

Voor de WW is bij wet geregeld dat de overheid en het onderwijs eigenrisicodrager zijn.

 

Waarom uit het publieke bestel stappen?

Wat is de reden waarom werkgevers uit het publieke bestel stappen om eigen risicodrager te worden? Veelal gaat het om het beoogde financiële voordeel maar ook het gevoel ‘ik kan het beter’ is een overweging die UWV vaker hoort.

Voor welke werkgevers is het aantrekkelijk om uit het publieke bestel te stappen?

 • Werkgevers met een goed arbobeleid kennen vaak een laag verzuim. Gemiddeld kost een zieke werknemer € 200 tot € 300 per dag en hoe lager het verzuim is, hoe hoger in verhouding de publieke premie is.
 • Bij een werkgever met weinig tijdelijke contracten zullen er nauwelijks medewerkers ziek uit dienst treden waardoor het voordeliger kan zijn om dit risico zelf te lopen.
 • Indien herverzekeren; het betreft een schadeverzekering waardoor de premie jaarlijks afhankelijk is van de hoogte en duur van de schadeclaims.

ERD – ZW

 • De aanvraag en beoordeling vindt plaats via de Belastingdienst.
 • De voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts
 • De werkgever wordt een soort mini-UWV
 • Medewerker ziek uit dienst? Dan bepaalt en betaalt de werkgever de uitkering
 • Het re-integratietraject gaat door en is de verantwoordelijkheid van de werkgever
 • In de praktijk zie je dat deze werkzaamheden niet in eigen beheer worden uitgevoerd maar worden uitbesteed aan een herverzekeraar
 • UWV houdt wel controle en toezicht. Wanneer de zieke uit dienst getreden medewerker het niet eens is met de uitvoering van de werkgever dan kan hij/zij zich melden bij UWV.

 

ERD – WGA

 • De aanvraag en beoordeling vindt plaats via de Belastingdienst.
 • De voorwaarde is dat er een garantieverklaring moet zijn die waarborgt dat de WGA-uitkeringen gedurende de looptijd van 10 jaar zijn gedekt.
 • De werkgever is geen mini-UWV, UWV speelt nog steeds een belangrijke rol in het proces
 • Aan het eind van de 104 weken beoordeelt UWV het re-integratieverslag
 • Vervolgens beoordeelt UWV de WIA-aanvraag
 • UWV betaalt de WGA-uitkering aan de ex-medewerker en stuurt de factuur naar de werkgever
 • Wanneer de WIA is toegekend dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie, ook wanneer de ex-medewerker niet meewerkt. Hiervoor zal een procedure op de plank moeten liggen.
 • De uitkeringsduur voor een WGA-ERD is maximaal 10 jaar.

 

Meer informatie kunt u vinden op de site van UWV.

Bron: UWV werkgeverscongres 2021

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith Pennings