Over dit artikel

Sinds januari 2019 ben ik gedetacheerd bij een organisatie in het oosten van het land: RIBW-Nijmegen & Rivierenland. Deze organisatie richt zich op begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor mensen met een psychiatrische aandoening. In deze blogserie houd ik jullie op de hoogte van de voortgang en resultaten van deze opdrachten.

Ik houd me bezig met het opzetten van een servicedesk voor de afdelingen Huisvesting en ICT. In de toekomst sluiten ook HR, de economisch-administratieve dienst (EAD), Zorg en Innovatie (Z&I) en de Centrale Voordeur afdeling, waar de zorgintake plaatsvindt, aan.

De eerste periode

De eerste weken heb ik veel kennismakingsgesprekken gevoerd, zowel met medewerkers van de ondersteunende diensten als met zorgteams. Daarna ben ik aan de slag gegaan met het projectplan, met daarin onder andere de planning en te nemen stappen.

Samen met de opdrachtgever heb ik vervolgens een document met uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de missie en visie van de servicedesk, de taken op hoofdlijnen, hoe de samenwerking en kennisdeling met de backoffices geregeld wordt, de formatieve inzet en de openingstijden. Dit document is samen met het projectplan vastgesteld in het MT.

Ook heb ik bijeenkomsten gehad met de afdelingen Huisvesting en ICT, om hun producten en diensten door te nemen en alvast een eerste proces uit te werken: mutatie onderhoud bij Huisvesting en Werkplek bij ICT.

Het vervolg

Komende weken staan gesprekken met de afdelingen Huisvesting, ICT, EAD, HR en Z&I op het programma om de huidige producten en diensten in kaart te brengen en de processen uit te werken die leiden tot het leveren van die producten en diensten.

Binnenkort staat er een bijeenkomst gepland met alle medewerkers van de serviceorganisatie, waar ik het project ga toelichten.

Deel deze blog

Meer weten over deze opdracht? Neem contact met mij op!