Over dit artikel

Hoe neem je circulariteit en duurzaamheid mee in de bepaling van de haalbaarheid van (nieuwe) vastgoedinitiatieven?

Total Cost of Ownership

Met de stijgende bouw- en energiekosten en de toenemende grondstoffenschaarste dringt zich steeds vaker de vraag op wat realistisch is als het om het toewijzen van uitgaven en inkomsten gaat. Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen waarbij aspecten als duurzaamheid, circulariteit, restwaarde en energiekosten een rol gaan spelen, worden daarmee steeds relevanter. Deze onderwerpen werden voorheen meer als maatschappelijke dan financiële noodzaak gezien. Nu zien steeds meer organisaties dat duurzaamheid en circulariteit voorwaardelijk zijn bij het bepalen van de financiële haalbaarheid van (nieuwe) initiatieven.

Essentiële parameters

Vanaf 2018 is binnen de Wlz sprake van een integraal tarief voor zorg en huisvesting, met daarin los een NHC, NIC en ZZP. Bij de bepaling van de financiële haalbaarheid bij ‘reguliere’ businesscases voor vastgoed wordt voornamelijk gekeken naar de inkomsten en uitgaven die onder de NHC vallen. Voor een aantal gebouwgebonden inkomsten en uitgaven valt de vergoeding buiten de NHC. Zo vallen onder andere energiekosten en een deel van het onderhoud buiten de kapitaallastenvergoeding voor huisvesting, de NHC. Bij een duurzame en circulaire businesscase zijn dit juist de essentiële parameters.

Extra investeringskosten

De bepaling van de haalbaarheid bij duurzame en circulaire businesscases wijkt op meerdere vlakken af van ‘reguliere’ businesscases. Bij het rekenen aan deze haalbaarheid begint u namelijk met het bepalen uw duurzame en circulaire ambities of varianten voor het nieuwe initiatief. Als het gaat om (energetische) duurzaamheid bedenkt u of u conform de BENG-eisen (Bouwbesluit), energieneutraal of nul-op-de meter wilt bouwen. En neemt u stelling in het gewenste ambitieniveau wat betreft circulariteit: In welke mate moet uw gebouw bestaan uit natuurlijke, hernieuwbare materialen en in welke mate moeten deze eenvoudig gedemonteerd en opnieuw worden toegepast na einde levensduur? Per variant worden extra investeringskosten bepaald, als input voor de Total Cost of Ownership berekening.

Andere baten bij een duurzaam- of circulair initiatief

Vervolgens is het van belang om na te denken welke financiële baten van deze extra investeringen u kunt toewijzen aan het initiatief. Bij extra investeringen in (energetische) duurzaamheid uit zich dit in lagere energielasten tijdens de exploitatie. Zeker met de stijgende energieprijzen is dit al snel rendabel! Een hoger ambitieniveau wat betreft circulariteit resulteert in bijvoorbeeld een hogere restwaarde. Uitgangspunt voor restwaarden bij circulariteit is dat gebruikte materialen/producten geld opleveren aan het einde van de verwachte exploitatietermijn. Wellicht denkt u wel aan heel andere baten bij een duurzaam- of circulair initiatief, het is dan zaak deze baten ook mee te nemen in de Total Cost of Ownership berekening.

Financiën, circulariteit en duurzaamheid

Tot slot neemt u alle extra variabelen mee in de businesscase, zodat het een Total Cost of Ownership wordt. Hieruit kan zomaar blijken dat het éxtra investeren in duurzaamheid en circulariteit een betere business case oplevert! Kortom: Het beoordelen van de haalbaarheid gaat in veel gevallen verder dan investeringskosten, instandhouding en NHC-opbrengsten. Denk goed na over uw ambities als organisatie op gebied van financiën, circulariteit en duurzaamheid en bereken vervolgens wat dit betekent voor (nieuwe) initiatieven en de haalbaarheid daarvan.

Deel dit artikel

Meer weten over het rekenen aan haalbaarheid van circulair en duurzaam bouwen of zelf rekenen aan uw vastgoed?