Over dit artikel

Om de zorg zo beheersbaar mogelijk te maken, is alles steeds meer in hokjes gestopt. Zowel zorg als welzijn is opgeknipt en versnipperd. In veel gevallen wordt er eerder langs dan mét elkaar gewerkt. Wij geloven dat dit anders kan. Door af te stappen van micro-management en professionals weer lucht en ruimte te geven. Door de woon- en zorgomgeving te beschouwen als een duurzaam en circulair ecosysteem waarin wonen, werken, zorg en welzijn met elkaar samenwerken en op slimme wijze zijn geïntegreerd. In dit artikel leest u wat er komt kijken bij duurzame en circulaire woon(zorg)concepten en wat de voordelen zijn.

Wij geloven dat dit anders kan door af te stappen van micro-management en professionals weer lucht en ruimte te geven. Door de woon- en zorgomgeving te beschouwen als een geheel. Als een duurzaam en circulair ecosysteem waarin wonen, werken, zorg en welzijn met elkaar samenwerken en op slimme wijze zijn geïntegreerd. In dit artikel leest u wat er komt kijken bij duurzame en circulaire woon(zorg)concepten en wat de voordelen zijn.

Wat zijn duurzame en circulaire woon(zorg)concepten?

In duurzame- en circulaire woon(zorg)concepten staat de kwaliteit van leven centraal. Werken de domeinen wonen, werken, zorg en welzijn samen en zijn geldstromen op een slimme manier gecombineerd.

Het zijn concepten die niet tot stand komen vanuit traditionele tunnelvisies of kokers. Ze komen voort uit een vernieuwende holistische kijk op de behoefte van de gebruiker en zijn of haar omgeving. Positieve gezondheid staat hierbij centraal. Er wordt niet in exclusie gedacht, maar in inclusie. Het gaat om het vinden van het juiste evenwicht tussen de kansen en uitdagingen van alle partijen. Als je ieders kwaliteiten benut kun je een omgeving creëren waar iedereen de vruchten van plukt.

Het hart van de wijk (de social backbone)

Elk ecosysteem kent haar eigen hart. De zogenaamde social backbone. Dit is de sociaalmaatschappelijke ruggengraat die de verschillende diensten ten aanzien van het woon-, werk-, zorg-, en welzijnsverkeer op wijkniveau met elkaar verbindt en die nieuwe samenwerkingen aanjaagt. Een functie die in het bijzonder is weggelegd voor centrale voorzieningen in de wijk. Denk hierbij aan verzorgings- en verpleeghuizen of buurthuizen en wijkpunten.

Het succes van een duurzame en circulaire woon(zorg)omgeving wordt niet bepaald door de afzonderlijke componenten die zich binnen het ecosysteem bevinden, maar door de juiste balans. Het is daarom van belang dat iedereen van elkaar weet wat elkaars kracht is. Op deze manier kunnen de juiste samenwerkingen aangegaan worden. Het vormgeven van een integrale woon(zorg)omgeving doe je niet alleen maar juist gezamenlijk. Het maakt daarbij niet uit of het om een grootstedelijke omgeving gaat of om een dorpse setting.

Enkele voordelen van duurzame en circulaire woon(zorg)concepten

  • Zorgprofessionals houden tijd over doordat taken op een slimme manier worden verdeeld. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor welzijn.
  • De kwaliteit van zorg verbetert dankzij kruisbestuiving en kennisuitwisseling.
  • Het verlenen van zorg wordt, mede door kortere lijntjes en de inzet van slimme technologie, gemakkelijker.
  • Cliënten krijgen vaker op tijd de hulp die ze nodig hebben. Hierbij staan zij, dankzij de holistische blik, als mens centraal.
  • Door een natuurlijk verloop tussen intramurale- en extramurale diensten en voorzieningen zijn er minder verhuisbewegingen.
  • De zorg wordt goedkoper en efficiënter doordat geldstromen op een slimme manier worden gecombineerd en onnodige reisbewegingen worden geminimaliseerd.

Is uw bestaande woon(zorg)omgeving toe aan vernieuwing of wilt u weten op welke wijze u slimme samenwerkingen kunt aangaan?

Neemt u dan contact op met Roger Boersma, adviseur op het gebied van slimme woon(zorg)omgevingen voor morgen. Aan de hand van een inspiratiesessie kunnen wij u de nieuwste ontwikkelingen laten zien. Ook op technologisch gebied. Daarnaast zijn wij in staat om aan de hand van een quickscan aan te tonen waar, voor u en uw stakeholders, de grootste kansen en uitdagingen liggen op het gebied van huisvesting, social return en co-creatie.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Bekijk hier de optimale woon(zorg)omgeving

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!