Over dit artikel

De Vijverhof is een zorgorganisatie in Capelle aan den IJssel. De organisatie verhuurt 129 luxe appartementen voor 55+’ers en verzorgt, verpleegt en behandelt cliënten met een zorgindicatie, zowel in het woon-zorgcentrum als bij de cliënten thuis.

Joost Zielstra, directeur en bestuurder bij De Vijverhof, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

De Vijverhof is een dorp in een stad en biedt een fijne, leefbare omgeving aan haar inwoners. Een mix van vitale en niet-vitale mensen, met en zonder indicatie. Door een divers aanbod van wonen, zorg en welzijn voelen de mensen zich thuis en is het bieden van een helpende hand aan de buren een vanzelfsprekendheid. Met elkaar op zoek naar levensinvulling en levensgeluk. De inwoners, vrijwilligers, medewerkers, buren en burgers vormen samen een community. Dit werkt aantrekkelijk, aanstekelijk en geeft vele mensen energie wat terug te zien is in de hoge mate van betrokkenheid, wat terug te zien is in lange wachtlijsten. Om hier antwoord op te geven wil De Vijverhof het aanbod van wonen en diensten verruimen.

Oplossing van AAG

AAG heeft onze ambities en visie op wonen en zorg vertaald naar een concreet, maar aangescherpt huisvestingsvraagstuk. Vervolgens heeft AAG deze casus grondig financieel doorgelicht. Dit heeft De Vijverhof essentiële inzichten gegeven in de kenmerken van een haalbaar plan en dat in meerjarenperspectief voor onze organisatie financieel verantwoord is en duidelijk maakt wat onze financieringsbehoefte de komende jaren is.

Waarom AAG

De Vijverhof is in de basis een platte organisatie met korte lijnen en kent een efficiënte bedrijfsvoering voor de core business. We omringen dit woonzorgcentrum met goede externe partijen op het gebied van communicatie, ICT en vastgoed waar AAG een voorbeeld van is. Vastgoed is onlosmakelijk verbonden met onze dienstverlening, maar is een specialistisch aandachtsgebied met een eigen dynamiek. AAG levert ons de specialistische kennis en capaciteit die in de verschillende fasen van planvorming nodig is.

Meerwaarde van AAG

AAG is een bedrijf wat past in de visie van de Vijverhof. Dit uit zich in openheid, deskundigheid, afspraak is afspraak en met een menselijk gezicht. Het gaat om de inhoud. Waardegedrevenheid is hierin voor beiden het sleutelwoord.

De adviseurs van AAG hebben specialistische kennis, zijn gedreven en leveren inhoudelijke, haalbare plannen waarmee Woon-zorgcentrum De Vijverhof vooruit kan.

Joost Zielstra Directeur en bestuurder

Deel deze referentie

Meer weten over zorgvastgoed? Neem contact met mij op!

Camiel Rommens
Camiel Rommens taxateur/senior adviseur
06 20454413
c.rommens@aag.nl