Over dit artikel

Zorg is mensenwerk! Dankzij de inzet van vele betrokken zorgmedewerkers kunt u de zorg bieden die uw cliënten zo nodig hebben. Maar hoe weet u of de inzet van deze medewerkers ook betaalbaar is vanuit de bekostiging? Een belangrijke vraag! Want de personele kosten zijn de grootste kostenpost van iedere zorgorganisatie.

Bekostiging

In het verleden waren in de care per zorgproduct de uren genormeerd per functieniveau. Daardoor kon u als financial of leidinggevende in de zorg eenvoudig het rooster samenstellen. Doordat dit aansloot op de uitgangspunten in de bekostiging, gaven deze urennormen een goede indicatie van de geplande zorgactiviteiten, de inzet van zorgmedewerkers en de bijbehorende kosten. En daar tegenover stond dan het budget. Hoe anders is dat nu?! De prijzen voor zorgproducten zijn onderhandelbaar en de urennormen zijn geen referentiekader meer voor de bekostiging. De cliënt heeft een indicatie, uw organisatie krijgt daarvoor een budget en hoe u de noodzakelijke zorg levert is meer dan ooit aan de zorgorganisatie zelf.

Zorgbehoefte vs. budget

De cliënt staat centraal. En de cliënt heeft zijn of haar persoonlijke zorgbehoefte. Uw zorgorganisatie geeft vanuit haar concepten een zo goed mogelijke invulling door passende, persoonsgerichte zorg te leveren. Tegelijkertijd is er “ergens” een budget voor het leveren van deze zorg. Hoe bepaalt u of de passende, persoonsgerichte zorg ook betaalbaar is vanuit de budgetten? Deze vraag om inzicht is van groot belang om de continuïteit van de zorglevering te waarborgen.

Budgetverdeling

Het totale budget dat beschikbaar is, is vanuit de zorgverkoopcontracten goed te herleiden. De meeste zorg wordt P (prijs) x Q (volume) afgerekend met mogelijk aanvullende afspraken omtrent innovatie- en kwaliteitsgerichte budgetten. Het totaal budget wordt aangewend voor kapitaallasten, materiële kosten, rendementseisen (of risicobuffer) en personele kosten. De tarievenlijsten binnen de Wlz geven daartoe een handvat qua verdeling, maar dat is binnen andere vormen van bekostiging niet het geval. En daarbij is de verdeling gebaseerd op het landelijk gemiddelde. De kans dat uw zorgorganisatie precies landelijk gemiddeld is, zou een toevalstreffer zijn. Uw beleidskeuzes bepalen uiteindelijk de verdeling van middelen en stellen het budget voor personele kosten vast.

Personele kosten

Ook hierin spelen beleidskeuzes een belangrijke rol. Wat is een acceptabel budget voor centrale en lokale ondersteuning? En welke ondersteuning wordt dan geboden? Deze “reserveringen” leggen beslag op een deel van het budget voor personele kosten. Daarbij kan het goed zijn dat de ondersteuning per locatie of zorgvorm verschillend is; uw zorgconcept is tenslotte ook niet overal hetzelfde. Daarnaast hebben we het rooster van uw zorgmedewerkers. Verreweg de meest bepalende factor in al uw beleidskeuzes met verschillen in productiviteit, ziekteverzuim, inzet PNIL en kosten per fte.

Duizelt het u?

Dan bent u niet de enige. Om goed inzicht te hebben in de betaalbaarheid van de roosters zijn er heel wat beleidskeuzes die financieel vertaald moeten worden. Dat doen we als AAG regelmatig voor zorgorganisaties. En vanaf vandaag hebben we voor u iets nieuws…

Zorgpersoneelsbudget+ model

Een handig rekenmodel dat u helpt om inzicht te krijgen op die belangrijke vraag: is de inzet van onze zorgmedewerkers betaalbaar? Dit model laat niet alleen de uitkomsten zien, maar stelt u in staat om uw beleidskeuzes direct te vertalen in euro’s. Zo zit u zelf aan het stuur om de onbetaalbare inzet van uw zorgmedewerkers te kunnen financieren.

Wilt u meer weten? U vindt alle informatie over het Zorgpersoneelsbudget+ model hier.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen