Over dit artikel

De bedrijfswaarde is de contante waarde van de toekomstige kasstromen. De waarde zegt iets over de mogelijkheid om de boekwaarde in de toekomst terug te verdienen. Zover niets nieuws. Maar de bedrijfswaarde is niet zomaar een bedrag.

Naar ons idee is de bedrijfswaarde niet sec een bedrag; het is onderbouwd met een perspectief op de toekomst.

Perspectief op de toekomst

Het perspectief op de toekomst geeft een omschrijving van hetgeen de organisatie in de toekomst verwacht. Hierbij gaat het niet alleen om de te verwachten zorgvraag, maar ook om bijvoorbeeld wat externe partijen verwachten en hoe de zorg er volgens hen in de toekomst uit gaat zien. Onderstaand een aantal onderwerpen die naar ons idee tenminste aan bod moeten komen bij de onderbouwing van de bedrijfswaarde.

De toekomstverwachtingen

De bedrijfswaarde is een afspiegeling van wat de organisatie in de toekomst met de gebouwen denkt te kunnen verdienen. Het gaat daarbij om de vraag hoeveel klanten er kunnen worden gehuisvest en van welke doelgroep. Voldoen de gebouwen functioneel al? Of zijn er aanpassingen nodig? En in welke mate voldoen de gebouwen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid?

Externe stakeholders

Niet alleen de in Nederland gevestigde banken, maar ook financiers zonder bankvergunning en investeerders (al dan niet in Nederland gevestigd) hebben een beeld over de toekomst. Met name de Nederlandse Vereniging van Banken is expliciet in haar publicatie (Financiering van Zorginstellingen 2017) over wat zij als toekomst ziet bij zorgorganisaties.

Toekomstige zorgafnemers

De markt voor zorgafnemers bestaat niet alleen uit mensen die via het zorgkantoor komen. Steeds meer mensen maken zelf keuzes. Zo hoeven zij de eigen bijdrage, die wordt gevraagd bij intramurale indicering, niet te betalen.

Concurrerende aanbieders

De markt van zorgaanbieders verandert snel. In toenemende mate zijn er organisaties die zorg aanbieden. Hierdoor nemen de keuzemogelijkheden toe. Wat onderscheidt uw concurrenten en wat kunt u hier tegenover stellen?

De toekomst voor zorgorganisaties is vol dynamiek. Aan u de keus om aan te geven waar u wel en niet op in gaat spelen. Daarmee komt u tot een bedrijfswaarde die staat als een huis.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!