Over dit artikel

Op 24 november vond het Webinar over de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) en de Aanpassingswet Toetreding Zorgaanbieders (AWTZa) plaats.

Dat de wijzigingen voortkomend uit de WTZa en de AWTZa de gemoederen bezig houden, bleek wel uit het grote aantal deelnemers aan dit webinar. In bijna 1,5 uur werden een kleine 160 deelnemers bijgepraat over de belangrijkste wijzigingen en gaven wij de deelnemers eenvoudig inzicht op wanneer zij op welk onderwerp actie moeten ondernemen.

Naast informatie over wijzingen en benodigde acties gaven wij de deelnemers ook onderstaande vijf take-aways:

 1. Meldplicht
  De meldplicht is nieuw en geldt voor alle zorgaanbieders. Of u zich ook actief dient te melden voor 30 juni 2022 hangt af van de vraag of u al geregistreerd bent. Dit kunt u eenvoudig nagaan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa).
 2. Verschillend toepassingsbereik voor verschillende onderwerpen
  De WTZa en de AWTZa kent verschillende onderwerpen, zoals meldplicht, vergunning, intern toezicht, financiële bedijfsvoering, jaarverantwoording, etc. Deze onderwerpen zijn in verschillende wetten geregeld. Of, en in hoeverre, een bepaald onderwerp op uw situatie van toepassing is vindu in de betreffende wet. In het webinar gaven wij de deelnemers hiervoor een handig referentieschema.
 3. Toezicht door de NZA
  Het toezicht op de financiële bedrijfsvoering en de jaarverantwoording is vanaf 1 januari 2022 bij de NZA belegd (hiervoor bij de IGJ). De NZA komt medio december met een beleidsregel hoe zij invulling aan dit toezicht zal geven. In het webinar bespraken wij de verwachte wijze van invulling van dit toezicht.
 4. Jaarverantwoording wijzigt sterk vanaf boekjaar 2022
  Vanaf boekjaar 2022 verandert het model dat u dient te hanteren voor uw jaarrekening. Daarnaast gelden er diverse vrijstellingen in de omvang van de jaarrekening voor kleine en middelgrote zorgaanbieders. Naast een vereenvoudigde jaarrekening, hoeven kleine zorgaanbieders vanaf boekjaar 2022 ook geen controleverklaring van een accountant meer bij hun jaarrekening bij te voegen.
 5. Relatief weinig actie nodig indien u reeds een WTZi toelating in het bezit heeft
  Zoals hiervoor vermeld, sloten wij ieder onderwerp af met de vraag welke actie door u benodigd is. In het algemeen geldt dat zorgaanbieders die momenteel al beschikken over een WTZi toelating relatief weinig actie hoeven te ondernemen om compliant met de vereisten van de WTZa en de AWTZa te zijn.

Heeft u het webinar gemist?

Op 9 december gaat het webinar in reprise. Via onze partner Visma, houden wij deze presentatie nog één keer. U kunt zich via deze link inschrijven.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met mij op!