Over dit artikel

Onlangs heeft staatssecretaris Wiersma van SZW in een kamerbrief beschreven dat de juridische basis blijkt te ontbreken voor een premiedifferentiatie in de WW bij tijdelijke contractuitbreidingen. Uit onderzoek blijkt dat een tijdelijke contractuitbreiding op basis van de huidige wetgeving niet gezien kan worden als aparte arbeidsovereenkomst.

Het gevolg van deze constatering is dat ook over de tijdelijke urenuitbreiding het lage WW tarief van toepassing is mits er bij het onderliggende contract sprake is vast contract, voor onbepaalde tijd niet zijne een oproepovereenkomst. Als voor het vaste contract (onderliggende) de lage WW premie geldt, dan geldt deze premie dus ook voor de tijdelijke urenuitbreiding. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.

N.a.v. bovenstaande mag u de reeds ingezonden loonaangiften over 2020 en 2021 corrigeren, om zodoende de teveel betaalde WW premie terug te krijgen. De correctie is optioneel, omdat deze zeker voor 2020 arbeidsintensief kan zijn. U dient dus zelf de afweging te maken of de inspanning rendabel is t.o.v. de teruggave WW premie.

Let op: De WW premie mag niet worden aangepast als één van de volgende situaties zich voordoet:

  • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.
  • Je bent met de werknemer voor de urenuitbreiding expliciet een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

 

Wijze van vastleggen tijdelijke urenuitbreiding

De tijdelijke urenuitbreiding kunt u op 2 verschillende manieren vastleggen in Beaufort:

1. Op hetzelfde dienstverband (IKV)

De tijdelijke urenuitbreiding kunt u vastleggen op hetzelfde dienstverband via invoercode “2511 Percentage vaste contracturen”. Wanneer er sprake is van een vast contract voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst wordt in de huidige situatie door Visma Raet de lage WW premie berekend over het deeltijdpercentage vaste contracturen en de hoge WW premie over de tijdelijke urenuitbreiding.

 

Welke acties vinden er per jaar plaats?

  • Actie voor 2022: Visma Raet gaat in release 01-2022 een programmatuurwijziging doorvoeren waardoor bij tijdelijke contractuitbreidingen niet langer de premiedifferentiatie wordt toegepast. Op de uitbreiding is dan hetzelfde WW tarief van toepassing als op het onderliggende contract.
  • Actie voor 2021: Visma Raet gaat een programmatuurwijziging doorvoeren in release 01-2022 waardoor 2021 herrekend zal gaan worden. Deze correctie vindt plaats door in een aanvullende correctieproductie (JWP) werkgeverscode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie vast te leggen met de waarde 1. Door deze herrekening wordt de WW premie automatisch voor het gehele contract (incl. de tijdelijke urenuitbreiding) berekend tegen hetzelfde tarief. Welk tarief dat is, wordt bepaald door de contractindicaties van het onderliggende contract.
    Let op: als toch één van de uitzonderingsgronden zich bij één van de werknemers voordoet, dan dient de tijdelijke uitbreiding van die werknemer met terugwerkende kracht op een apart dienstverband geplaatst te worden.
  • Actie voor 2020: Helaas is het niet mogelijk om 2020 automatisch te corrigeren. Deze correctie dient u handmatig door te voeren in de loonaangifte 2020.


Rapportage

Omdat 2020 niet automatisch gecorrigeerd kan worden heeft AAG een rapportage gebouwd die een indicatie geeft welke medewerkers mogelijk gecorrigeerd kunnen gaan worden. In deze rapportage worden die medewerkers getoond die een grondslag hebben op uitvoercode “2346 Grondslag WW addendum”. Bij deze medewerkers is over de tijdelijke urenuitbreiding het hoge WW tarief toegepast. Voor 2020 dient u deze medewerkers handmatig te corrigeren in de loonaangifte. Tevens presenteren we in de rapportage in de kolom “WW premie nieuw” het nieuwe bedrag aan WW premie zodat u dit bedrag kunt overnemen in de loonaangifte. In de kolom te ontvangen correctie staat de terug te ontvangen premie vermeld. Aan de hand van het totaal bedrag kunt u beoordelen of het rendabel is om de loonaangifte van 2020 te corrigeren.

Voor 2021 hebben we de rapportage ook gemaakt zodat u kunt zien of de correctie in de JWP overeenkomt met deze rapportage. In de rapportage voor 2021 is tevens rekening gehouden met de wijziging in het AWF percentage per 1 augustus 2021.

2. Op een nieuw dienstverband (IKV)

Wanneer u er voor gekozen heeft om de tijdelijke urenuitbreiding vast te leggen op een apart dienstverband (IKV), dan is de contractindicatie voor een tijdelijk contract meegegeven. Hierdoor is over de tijdelijke uitbreiding de hoge WW premie berekend.

 

Welke acties vinden er per jaar plaats?

  • Actie voor 2022 en 2021: Omdat het niet inzichtelijk is op welke dienstverbanden er een tijdelijke urenuitbreiding is vastgelegd, dient u zelf in kaart te brengen bij welke dienstverbanden de correctie eventueel doorgevoerd moet gaan worden. U dient in dit geval de contractindicatie Bepaalde/onbepaalde tijd aan te passen in onbepaalde tijd conform het onderliggende contract.
  • Actie voor 2020: Helaas is het niet mogelijk om 2020 automatisch te corrigeren. Deze correctie dient u handmatig door te voeren in de loonaangifte 2020.


Rapportage

Omdat 2020 niet automatisch gecorrigeerd kan worden heeft AAG een rapportage gebouwd die een indicatie geeft van medewerkers waarbij mogelijk sprake is van een tijdelijk urenuitbreiding. U dient zelf te controleren of deze medewerkers gecorrigeerd dienen te worden en of er sprake is van een Min-Max contract. In deze rapportage worden die medewerkers getoond die zowel een grondslag hoog als laag hebben op meerdere IKV’s. Uurloners en stagiaires zijn uitgesloten in deze rapportage. Tevens is in deze rapportage de verloonde uren en de geboortedatum vermeld. Medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en 52 verloonde uren of minder hebben in een tijdvak is het lage WW tarief van toepassing. Deze medewerkers hoeven uiteraard niet meer gecorrigeerd te worden. Tevens presenteren we in de rapportage in de kolom “WW premie nieuw” het nieuwe bedrag aan WW premie zodat u dit bedrag kunt overnemen in de loonaangifte. In de kolom te ontvangen correctie staat de terug te ontvangen premie vermeld. Aan de hand van het totaal bedrag kunt u beoordelen of het rendabel is om de loonaangifte van 2020 te corrigeren. In de rapportage voor 2021 is tevens rekening gehouden met de wijziging in het AWF percentage per 1 augustus 2021.

Downloaden of bestellen rapportages

De rapportages zijn zowel beschikbaar in Impromptu (voorwaarde is dat u gebruik maakt van TRES) als in report builder.

 

Heeft u deelgenomen aan de workshop jaarovergang 2021-2022?

Dan kunt u deze rapportages binnenkort gratis downloaden. U ontvangt hierover een mail.

 

Heeft u niet deelgenomen aan de workshop jaarovergang 2021-2022?

Dan kunt u de rapportage via onderstaande knop gratis bestellen.

 

Bestelformulier Rapportage set Tijdelijke urenuitbreiding

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver