Ook interessant

Prioriteiten binnen de bedrijfsvoering van zorgorganisaties, liggen op dit moment ergens anders dan voorheen het geval was. Via deze pagina delen we artikelen, whitepapers en mindmaps over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de gevolgen hiervan op uw bedrijfsvoering. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte en kunt u zich focussen op dat wat er in deze tijd écht toe doet: de zorg.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Corona-nieuws

Wet- en regelgeving opbouw, nuttigen en uitbetalen van verlof

Kennisartikel

Poortwachter in coronatijd

Nieuws (06 mei 2021)

Aanvragen continuïteits- en meerkostenbijdrage corona specifieke regeling

Nieuws (08 april 2021)

Aanvragen vergoeding meerkosten corona zorgverzekeringswet

Nieuws (08 april 2021)

Handreiking algemene criteria thuiswerken

Nieuws (09 maart 2021)

Corona-addendum Handboek Loonheffingen 2020

Nieuws (09 maart 2021)

Onderhoudsinspecties tijdens corona

Kennisartikel

De ervaringen van team e-HRM tijdens de coronacrisis

Blog

Zorgbonus 2021

Nieuws (09 februari 2021)

Eindheffing zorgbonus

Nieuws (28 januari 2021)

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd

Nieuws (28 januari 2021)

Subsidieregeling voor coronabanen

Kennisartikel

Op deze 4 punten toetst de accountant de zorgbonus

Kennisartikel

Zorgbonus: verwerking, controle en loonbeslag

Kennisartikel

Verwerking zorgbonus in de financiële administratie

Whitepaper

Onbelaste reiskostenvergoedingen

Nieuws (09 november 2020)

Update compensatie niet geleverde zorg PGB

Nieuws (04 november 2020)

Herziening WW-premie komt ook in 2021 te vervallen

Nieuws (04 november 2020)

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie?

Kennisartikel

Advies werkwijze controle overschrijding Wlz zorgtoewijzing 2020 als gevolg van COVID-19

Nieuws (30 september 2020)

Ventilatie in zorggebouwen en corona

Nieuws (30 september 2020)

Zorgbonus: voorwaarden, aanvraag en verwerking in de salarisadministratie

Nieuws (30 september 2020)

Vragen en antwoorden over loonheffingen & uitruil reiskosten tijdens de coronacrisis

Nieuws (29 september 2020)

NOW 3.0

Nieuws (29 september 2020)

Kosteloos ontwikkeladvies

Nieuws (10 augustus 2020)

Steunmaatregelen na 1 oktober uiterlijk met Prinsjesdag bekend

Nieuws (30 juli 2020)

Einde termijn bijzonder uitstel van betaling

Nieuws (30 juli 2020)

Mindmap III: een verdieping per thema

Nieuws (15 juli 2020)

Opnieuw subsidie voor inzet digitale zorg thuis

Nieuws (14 juli 2020)

Corona: wijzigingen continuïteitsbijdrage

Nieuws (14 juli 2020)

Corona: regelingen en uitwerkingen per financieringsstelsel

Nieuws (14 juli 2020)

Compensatieregeling omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg (Wlz) verlengd

Nieuws (14 juli 2020)

Overuren en toeslagen: geen uitzondering mogelijk voor zorgpersoneel

Nieuws (06 juli 2020)

In quarantaine na vakantie: loondoorbetaling?

Nieuws (02 juli 2020)

Bonus voor inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Nieuws (02 juli 2020)

Zorgregistratie en -declaratie tijdens corona: aandachtspunten bij 6 veel voorkomende situaties

Nieuws (17 juni 2020)

Corona en de zorgregistratie: opnieuw een update per wet

Nieuws (17 juni 2020)

Corona: NOW 2.0-regeling voor werkgevers met omzetverlies van ten minste 20%

Nieuws (04 juni 2020)

Maatregelen belastingdienst door coronacrisis verlengd tot 1 oktober 2020

Nieuws (04 juni 2020)

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Nieuws (04 juni 2020)

Corona: mogelijkheden vergoeding omzetderving en vergoeding extra kosten op een rij

Nieuws (03 juni 2020)

6 tips voor effectieve sturing in volatiele tijden

Kennisartikel

Tijdelijke btw-vrijstelling voor in- en uithuur zorgpersoneel en -apparatuur

Nieuws (28 mei 2020)

Corona en de zorgregistratie: een nieuwe update per wet

Nieuws (20 mei 2020)

Corona: leegstand, financiële impact en kostenreductie

Nieuws (19 mei 2020)

Value-based inkopen

Nieuws (19 mei 2020)

Salarisadministratie in de zorg tijdens én na corona

Nieuws (19 mei 2020)

Corona: verlenging NOW

Nieuws (18 mei 2020)

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV verlengd

Nieuws (13 mei 2020)

Q&A: hoe kunnen verpleeghuizen geopend worden in coronatijd?

Nieuws (07 mei 2020)

Corona en de zorgregistratie: een update per wet

Nieuws (06 mei 2020)

Corona: handig overzicht NOW, TOZO en TOGS

Nieuws (06 mei 2020)

Corona: verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Nieuws (06 mei 2020)

Mindmap II: effecten coronavirus voor bedrijfsvoering in de zorg

Nieuws (23 april 2020)

Flexibiliteit gewenst: over eten & drinken in de zorg tijdens COVID-19

Nieuws (22 april 2020)

Grip houden op financiële effecten, vergoedingen en verantwoording als gevolg van corona

Nieuws (22 april 2020)

Corona: tijdelijke aanpassingen WAB

Nieuws (21 april 2020)

Corona: mag een werkgever medewerkers verplichten vakantiedagen op te nemen?

Nieuws (21 april 2020)

Fiscale tegemoetkomingen als gevolg van de coronacrisis

Nieuws (21 april 2020)

Facilitaire processen in coronatijden

Nieuws (21 april 2020)

De herwaarderingsopgave van de zorg in tijde van corona

Nieuws (09 april 2020)

Hoe gaan bekostigende partijen om met de coronacrisis?

Nieuws (09 april 2020)

Mindmap: effecten coronavirus voor bedrijfsvoering in de zorg

Nieuws (07 april 2020)

Financiële steun voor zorgaanbieders: zorgverzekeraars introduceren continuïteitsbijdrage

Nieuws (07 april 2020)

”Cash is king”… over het bewaken van uw liquiditeit in crisistijden

Nieuws (30 maart 2020)

Coronavirus: impact op de jaarrekening 2019

Nieuws (24 maart 2020)

Impact financiering, zorgregistratie en -declaratie door coronavirus: tips voor zorgaanbieders

Nieuws (24 maart 2020)

Facilitair in de zorg tijdens corona: hoe bewaakt u de continuïteit?

Nieuws (23 maart 2020)

Coronavirus: extra geld voor de zorg

Nieuws (19 maart 2020)

Loondoorbetaling bij corona-quarantaine?

Nieuws (12 maart 2020)