Om de financiële consequenties van de coronacrisis binnen de perken te houden en de continuïteit van reguliere zorgaanbieders te garanderen, hebben zorgverzekeraars de continuïteitsbijdrage in het leven geroepen. Onlangs is deze regeling gewijzigd.

Omzet zorgaanbieders < € 10 mln

Wijkverpleging, ELV, GRZ

Vanaf 15 mei konden zorgaanbieders met een omzet wijkverpleging, ELV, GRZ < €10 mln die omzetderving hebben geleden als gevolg van de coronacrisis via VECOZO een continuïteitsbijdrage aanvragen. De aanvraagperiode is verlengd tot en met 14 juli 2020. De periode waar de regeling betrekking op heeft is eveneens verlengd van 1 maart t/m 31 oktober 2020 en is daarmee gelijk gesteld aan de regeling van zorgaanbieders met een omzet > €10 mln.

De normomzet voor deze groep zorgaanbieders wordt bepaald door de omzet 2019 x index 2020 te delen door 12 en te vergelijken met uw huidige omzet. Van het verschil wordt tussen de 75% en 87% vergoed, afhankelijk van de zorgsoort. Mocht er sprake zijn van een inhaalomzet, dan moet een deel van de omzetvergoeding weer worden terugbetaald.

GGZ-aanbieders

Voor GGZ-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren geldt dat zij vanaf 23 juni tot en met 31 juli 2020 een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Ook deze aanvraag verloopt via de portal van VECOZO. De GGZ werkt veel met zorgsoorten die een looptijd hebben van maximaal 12 maanden. De  regeling heeft betrekking op de periode 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020, maar zal naar verwachting ook worden verlengd tot en met 31 oktober 2020.

Omzet zorgaanbieders > €10 mln:

Wijkverpleging, ELV, GRZ

Zorgaanbieders met een omzet wijkverpleging, ELV, GRZ > €10 mln kunnen vanaf heden ook gebruik maken van de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage is vastgesteld op 97% voor de wijkverpleging en 88% voor GRZ en ELV. De referentieperiode voor de berekening van de normomzet is daarnaast niet gebaseerd op 2019, maar op de eerste 2 maanden van 2020.

De vergoeding in omzetderving is hoger dan bij zorgaanbieders tot €10 mln, omdat rekening is gehouden met de hogere lasten bij deze zorgaanbieders.

Covid-units

Zorgaanbieders die Covid-units beschikbaar hebben, zullen achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten in ROAZ verband tot en met eind 2020 financieel worden gecompenseerd. De vergoeding van de gemaakte kosten van de COVID-units komt boven op de continuïteitsbijdrage indien deze ook van toepassing is.

Meerkosten

Er is een regeling om de meerkosten die gemaakt zijn binnen de zorgverzekeringswet te gaan vergoeden. De meerkosten zijn vooralsnog bepaald op 0,8% van de normomzet. Helaas is er nog geen duidelijkheid over hoe uitvoering wordt gegeven aan deze regeling.  Moet bijvoorbeeld deze regeling ook apart worden aangevraagd? Loopt deze samen met de aanvraag continuïteitsbijdrage? Of wordt de vergoeding verstrekt via een lumpsum?

Als u de continuïtetsbijdrage wilt aanvragen, krijgt u van de zorgverzekeraar het verzoek de UBO te registreren. In dit artikel leggen we uit wat een UBO is en hoe u die binnen uw zorgorganisatie identificeert en registreert.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter