Over dit artikel

Per 1 juni verlengt het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor organisaties die in de problemen zitten door de coronacrisis. Hoogstwaarschijnlijk gaat de nieuwe regeling er anders uitzien dan de huidige.

Het eerste noodpakket aan maatregelen waar de NOW deel van uitmaakt, duurt 3 maanden en loopt af op 31 mei. Omdat nog steeds veel organisaties problemen ondervinden door de coronacrisis, wordt per 1 juni de NOW-regeling verlengd. Over de exacte invulling hiervan vindt nog overleg plaats. Waarschijnlijk worden er aan de nieuwe regeling ook andere voorwaarden verbonden. Zo mogen ondernemingen geen winstuitkering aan aandeelhouders uitdelen, geen dividend uitkeren en niet meer eigen aandelen inkopen.

Verder liet de minister weten dat het kabinet het belangrijk vindt dat ondernemingen investeren in personeel, bijvoorbeeld door omscholing van werknemers. Wellicht koppelt het kabinet voorwaarden over omscholing aan de nieuwe NOW-regeling.

Mogelijk komt ook de boete op het ontslaan van werknemers te vervallen per 1 juni. Op dit moment mogen werkgevers die de NOW-regeling gebruiken geen werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

De verlenging zou dan een tegemoetkoming betreffen voor de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus 2020.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver