Over dit artikel

Een van de zes nieuwe belastingmaatregelen die het kabinet neemt om ondernemers verder te ondersteunen tijdens deze coronacrisis, is de verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze wordt in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever.

Deze eenmalige verhoging geldt alleen voor 2020. Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 1 januari 2020 werd deze vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

De verhoging van de vrije ruimte moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Een vergoeding van kosten die de werknemer maakt om thuis te werken, zoals extra elektriciteit, koffie, water, et cetera zijn niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. Een dergelijke vergoeding vormt loon van de werknemer. Dit loon is aan te wijzen voor de werkkostenregeling om zo ten laste te komen van de vrije ruimte. De verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling is hiervoor bijvoorbeeld ook voor te gebruiken.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver