Over dit artikel

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni 2020 met 4 maanden verlengd tot 1 oktober 2020.

Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni 2020. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies en mits ze voldoen aan de voorwaarden. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een periode van vier maanden, die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW 1.0).

Voor deelname aan NOW 2.0 die per 1 juni 2020 geldt, maakt het niet uit of de organisatie wel of niet heeft deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei). Indien vanaf 6 juli een eerste aanvraag wordt gedaan, kan de periode voor omzetdaling beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien de organisatie voor de tweede keer een beroep doet op de NOW, moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak (NOW 2.0) vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei).

NOW 1.0 kan nog worden aangevraagd tot en met 5 juni en voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode maart, april en mei 2020.

De belangrijkste (extra) wijzigingen t.o.v. NOW 1.0

  • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%.
  • Een organisatie die dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren.
  • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Organisaties die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen organisaties 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
  • Organisaties worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. Minister Koolmees heeft toegezegd 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor om- en bijscholing. Organisaties kunnen een beroep doen op dit potje voor het ontwikkeladvies, maar ook voor andere vormen van opleidingen. “NL leert door” is een crisisprogramma, waar mensen vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen. Alle werknemers kunnen gebruikmaken van deze regeling. In de loop van juni 2020 zullen er meer details bekend worden over de invulling van deze regeling.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver