De vereniging voor zorgverzekeraars heeft in een brief aan alle zorgorganisaties aangegeven dat er een garantstelling is voor omzetderving en extra gemaakte kosten in verband met het coronavirus. Dat zou betekenen dat zorgorganisaties zich dus geen zorgen hoeven te maken om hun financiële situatie, maar schijn bedriegt.

Leegstand

Er is veel sprake van leegstand in zorgorganisaties, die wordt veroorzaakt door het hoge sterftecijfer in combinatie met het feit dat mensen nu niet in een verpleeg- of verzorgingshuis willen gaan wonen. Enerzijds komt dit door de angst besmet te worden met het virus, anderzijds omdat ze het op dit moment niet zitten om ergens te gaan wonen waar ze nagenoeg van de buitenwereld afgesloten zijn. Er wordt immers pas mondjesmaat bezoek toegelaten bij zorgorganisaties.

De leegstand brengt verschillende consequenties met zich mee. Ten eerste is er sprake van omzetderving, doordat de productie achterblijft. Ten tweede lopen de vaste kosten, zoals de loonkosten, van een zorgorganisatie gewoon door. De praktijk wijst uit dat zorgorganisaties onvoldoende kunnen sturen op deze kosten. En wat doe je dan als zorgorganisatie? Breng je de personeelsformatie omlaag in de wetenschap dat er bedden leegstaan, terwijl er tegelijkertijd ook extra zorg nodig is door het virus? Ontsla je restaurantmedewerkers omdat om zo de kosten weer in balans te brengen met de omzetderving die hier uit voort vloeit? Het antwoord is in veel gevallen ‘nee’. Maar heeft dit dan gevolgen voor de garantstelling?

Nieuwe bewoners opnemen

Deze vraag is lastig te beantwoorden. De regeling voor de Wlz loopt tot 30 juni 2020. Het zou dus kunnen, dat het vanaf die datum weer aan de organisatie is om ‘de eigen broek op te houden’. En dan ligt er een nieuwe uitdaging op de loer: de leegstand minimaliseren. Maar gaat dit ook daadwerkelijk zo snel als nodig of wenselijk? Hoe lang duurt de lockdown voor verpleeg- en verzorgingshuizen nog? En als de situatie weer normaal is, wanneer is dit dan?

Stel dat de situatie in oktober enigszins genormaliseerd is, dan is er nog steeds een omzetderving van drie maanden en voor veel organisaties is dit een enorme aderlating. Zeker gezien het feit dat de kosten deze periode ook gewoon doorlopen kan dit voor financiële problemen zorgen. Wellicht valt dat mee en wordt de compensatieregeling verlengd, maar zou u het risico nemen?

Financiële impact en herstelplan

Eén van onze opdrachtgevers kampt momenteel met deze vraagstukken en heeft met het de huidige regeling in het vizier besloten om de financiële impact te prognosticeren. De uitkomsten zijn niet mild en er dreigt een financieel tekort aan het einde van het jaar als er niks verandert.

Dit is een reden voor het opstellen van een herstelplan voor de komende drie tot vier maanden. Dit herstelplan moet er uiteindelijk voor zorgen dat de financiële impact geminimaliseerd wordt en dat er nog sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.

Het herstelplan wordt gemaakt voor alle bedrijfsonderdelen, zowel zorg als ondersteuning en dat veroorzaakt duivelse dilemma’s. Bijvoorbeeld het reduceren van inzet van PNIL in de wetenschap dat er al een personeelstekort is, (besmette) cliënten extra zorg nodig hebben, het ziekteverzuim toeneemt, diensten niet ingepland kunnen worden en nog niet eens alle bedden bezet zijn. En wat als u straks weer op volle sterkte bent en personeel niet meer beschikbaar is? Om te komen tot de gewenste kostenreductie is creativiteit nodig in een tijd waarin zorgorganisaties toch al meer aan hun hoofd hebben.

Onze opdrachtgever heeft ons gevraagd om mee te denken in een kostenreductie voor de facilitaire dienstverlening. Deze uitdaging is groot omdat er al een behoorlijke besparingsopdracht in de begroting van 2020 zit. Desalniettemin gaan wij hiermee aan de slag en gaan we alle processen analyseren en waar nodig optimaliseren met een eventuele kostenreductie tot gevolg. Tegelijkertijd houden we ook focus op de voortgang van de dienstverlening en de inzet van het personeel binnen de verschillende facilitaire afdelingen. Dit alles om een steentje bij te dragen aan de continuïteit van de organisatie in de toekomst.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!