Over dit artikel

Voor het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (WHK) aan alle organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan WHK-premie.

Die gedifferentieerde premie WHK bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2020 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is op 0% te staan.

We raden u aan deze beschikking goed te controleren op onderstaande punten:

  • Is het loonheffingennummer dat op de beschikking staat juist?
  • Bent u ingedeeld in de juiste sector?
  • Bent u terecht als kleine, middelgrote of grote werkgever aangemerkt?
  • Kloppen de vermelde premiepercentages?
  • Bent u eigen risicodrager voor de WGA en/of voor de ZW, staan dan de premiepercentages op nul?
  • Klopt het toegerekende bedrag aan WGA- en ZW-uitkeringen van het UWV aan (ex-)medewerkers?

Ontdekt u een fout? Maak dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar bij de Belastingdienst.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver