Over dit artikel

De afgelopen maanden is er een uitzonderlijke prestatie geleverd door de mensen in de zorg vanwege de coronapandemie. Het kabinet spreekt haar waardering uit en geeft hier invulling aan door middel van het toekennen van een eenmalige bonus van €1.000 netto aan zorgmedewerkers. De eerste kaders voor deze bonus zijn op 25 juni 2020, na overleg met sociale partners, door het kabinet gepresenteerd. De verwachting is dat zij in september meer duidelijkheid geeft.

Update 30 september 2020: inmiddels is meer bekend over de zorgbonus. Lees voor de meest actuele informatie dit artikel.

De zorginstellingen dragen zorgprofessionals en ondersteunend personeel voor die zich gedurende de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 óf die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. De regeling is niet bedoeld voor zorgmedewerkers voor wie het werk (tijdelijk) stil heeft gelegen of op een lager niveau is komen te liggen als gevolg van COVID-19. De overheid streeft ernaar om het aanvraagloket in oktober 2020 open te stellen.

Beroepen

Voor de toekenning kan men denken aan de volgende beroepen. Het is een voorlopige opsomming:

 • Verpleegkundigen (niveau 4 en hoger)
 • Verzorgenden (niveau 3)
 • Helpenden (niveau 2)
 • Zorghulp (niveau 1)
 • Doktersassistenten
 • Anesthesiemedewerkers
 • Operatieassistenten
 • Ambulancepersoneel
 • Praktijkondersteuners
 • Huisartsen
 • Jeugdgezondheidszorgmedewerkers
 • Jeugd- en gezinsprofessionals
 • Artsen in opleiding
 • Sociaal-pedagogisch medewerkers
 • Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen

Voorwaarden

Verder geldt het volgende:

 1. De betrokkenen waren gedurende de betreffende periode in loondienst;
 2. Óf de betrokkenen werden ingehuurd als ZZP’er door zorgaanbieders die uitvoering geven aan de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet publieke gezondheid en Jeugdwet.
 3. De betrokkenen verdienen minder dan twee keer modaal (€ 73.000 bruto per jaar) bij een voltijd dienstverband;
 4. Medisch specialisten, artsen en beroepen die horen bij de mondzorg (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothese-professionals) worden uitgesloten;
 5. Een mogelijke uitsluiting voor zelfstandig werkende professionals die niet in loondienst zijn bij een zorginstelling (fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, klinisch fysici, logopedisten, oefentherapeuten, optometristen en podotherapeuten);
 6. De regeling is niet bedoeld voor personeel in staffuncties en facilitair personeel van zorginstellingen. Tenzij dit personeel in de betreffende periode is ingezet om zorg te bieden aan COVID-19-patienten en -cliënten of om deze zorg mogelijk te maken. Voor die professionals kan de bonus wel worden aangevraagd.

Lees meer over de regeling in dit PDF-bestand.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver