Over dit artikel

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee wordt de eerdere conceptregeling definitief.

De regeling geeft aan hoe het UWV deze compensatie uitvoert en welke documenten daarvoor nodig zijn. De regeling neemt drempels weg voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen.

De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV, welke informatie het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen en de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag.

In dit artikel leest u meer over de voorwaarden van deze regeling en hoe u de compensatie aan kunt vragen bij het UWV.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl