Op 3 juli publiceerde de NZa versie 2 van de beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg (SARS-CoV-2 virus – BR/REG-20158a). Deze vervangt de op 19 mei gepubliceerde beleidsregel versie 1 (SARS-CoV-2 virus – BR/REG-20158), die hiermee ook door de NZa wordt ingetrokken.

Deze beleidsregel omschrijft wat de compensatie van omzetderving inhoudt, welke extra gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen, wat de spelregels zijn en de bijbehorende procedure om hier met het zorgkantoor een compensatieafspraak voor te maken. In dit artikel gaan we kort in op de wijzigingen.

Verlenging compensatie omzetverlies

De belangrijkste wijziging is de verlenging van de periode waarover compensatie van omzetverlies kan worden berekend en afgesproken.

In de “oude” versie 1 van de regeling heeft de compensatie omzetderving betrekking op de periode van 1 maart tot en met 31 juni. De vergoeding voor extra kosten loopt door tot het einde van het jaar. In de “nieuwe” versie 2 heeft de NZa op verzoek van het ministerie van VWS de periode voor compensatie van omzetderving verlengd. Wel verschilt deze per sector:

  • Voor de intramurale gehandicaptenzorg (ghz) inclusief extramurale dagbesteding en de intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft de NZa de regeling verlengd voor de periode van 1 juli tot en met 31 juli.
  • Voor de intramurale ouderenzorg (vv) heeft de NZa de regeling verlengd voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus.

Let op: verlenging voor intramurale zorg

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat deze verlenging de prestaties van de intramurale zorg (zzp en vpt) betreft. Met uitzondering van de extramurale dagbesteding in de ghz (zie voor deze specifieke prestaties bijlage 2 van de beleidsregel) vallen alle extramurale prestaties buiten de verlenging.

Rekenvoorbeelden toegevoegd

In de toelichting op de beleidsregel heeft de NZa voor artikel 4 “Vergoeding van omzetderving” een rekenvoorbeeld toegevoegd.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Robert Weij