De Wlz tarieven van de ZZP/VPT VV4 – VV10 worden per 1 januari 2020 herijkt. Dit leidt soms tot aanzienlijke herverdeeleffecten voor de individuele zorgorganisatie. Wilt u snel en eenvoudig in beeld brengen wat de gevolgen voor uw zorgorganisatie zijn? Download dan het rekenmodel!

Kostprijs onderzoek Wlz

Aanleiding voor de herijking is het kostenonderzoek dat de NZa in 2018 heeft uitgevoerd. Hieruit bleek dat de Wlz-tarieven niet meer goed aansluiten bij de hedendaagse praktijk. Op basis van dit onderzoek zijn per 2019 onder meer al de tarieven van de MPT-prestaties en van de ZZP/VPT-prestaties VV1 t/m VV3 aangepast. Op aanwijzing van de minister van VWS zijn de ZZP/VPT VV4 – VV10 echter niet meegenomen in de herijking voor 2019. De minister was van mening dat dit een ongewenste samenloop zou opleveren met de extra middelen die voor de verpleeghuiszorg beschikbaar kwamen.

Voor 2020 heeft de minister echter besloten dat de herijking van de tarieven ZZP/VPT VV4-VV10 alsnog kan plaatsvinden. De effecten op de tarieven zijn divers. Echter met een daling van ruim 20% valt de herijking van het tarief ZZP/VPT VV4 het meeste in het oog. Op basis van de prestatiemix ZZP/VPT VV4-VV10 gaan zorgorganisaties er dus op vooruit dan wel achteruit. Vooral zorgorganisaties met een aanzienlijk aantal ZZP/VPT 4VV kunnen aanmerkelijk dalen in budget. Zorgorganisaties die ten gevolge van de herijking 2020 achteruit gaan in budget worden hiervoor gecompenseerd. Pakt de herijking positief uit voor de zorgorganisatie, dan mag dit voordeel uiteraard worden behouden.

Compensatieregeling

Een zorgorganisatie die door de herijking van de Wlz tarieven ZZP/VPT 4VV-10VV in 2020 daalt in budget, krijgen dit nadeel gecompenseerd. Basis voor de compensatieregeling zijn de gerealiseerde aantallen 2018 en de door de Nza berekende herijkingseffecten per ZZP/VPT (Tabel 28 – Herijkingseffect per zorgprestatie, prijspeil 2020 uit bijlage 4 bij Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020).

Met het rekenmodel dat u via onderstaande knop kunt downloaden, berekent u snel en eenvoudig wat het effect van de herijking voor uw zorgorganisatie is. De compensatie wordt als een vast (niet onderhandelbare) component meegenomen in het kwaliteitsbudget 2020.

Rekenmodel Compensatieregeling herijking Wlz-tarieven 2020 (XLSX, 186.68 Kb)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Peter Brücker