Over dit artikel

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever een wettelijke transitievergoeding verschuldigd wanneer hij op zijn initiatief de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt. In het Regeerakkoord is opgenomen dat in twee situaties compensatie zal plaatsvinden van de ontslag- of transitievergoeding die een werkgever betaalt. Eén daarvan is bedrijfsbeëindiging. Per 1 januari 2021 is het mogelijk om compensatie aan te vragen bij pensionering of overlijden van de werkgever.

De compensatie bij bedrijfsbeëindiging is onderverdeeld in twee mogelijkheden:

 • Wegens ziekte of gebreken van de werkgever
 • Wegens pensionering of overlijden van de werkgever

De compensatie transitievergoeding bij ziekte of gebreken van de werkgever is uitgesteld. De datum van inwerkingtreding hiervan is nog niet bekend. De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever, treedt wel in werking per 1 januari 2021.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging zijn:

 • Het UWV heeft voor in ieder geval één werknemer toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Als het UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de arbeidsovereenkomst zijn ontbonden door de kantonrechter.
 • De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat door het beëindigen van de onderneming door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, de arbeidsplaats is vervallen.
  • Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-leeftijd heeft bereikt of bereikt binnen 6 maanden na het indienen van het verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
  • Bij ziekte geldt dat de werkgever door ziekte niet door kan of kon gaan met zijn werk binnen 26 weken nadat een bedrijfsarts hierover heeft geadviseerd.
   Let op: de datum waarop u de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte kan doen, is nog niet bekend.
  • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
 • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning.
 • De bruto transitievergoeding is volledig betaald op of na 1 januari 2021. De transitievergoeding is een brutobedrag, berekend met onder meer het brutosalaris. Heeft de werkgever alleen de netto vergoeding aan de werknemer gegeven, zonder een afdracht aan de Belastingdienst? Dan is dit een onvolledige betaling en wijst het UWV de aanvraag voor compensatie af.
 • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver