Over dit artikel

Een van de arbeidsvoorwaarde die het aantrekkelijk moet maken voor een werknemer is de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering.

Een zorgverzekeraar kan met een werkgever overeenkomen een voordeel te verstrekken in de vorm van een korting op de premie als zijn werknemers, voormalige werknemers of hun gezinsleden bij hem een bepaalde zorgverzekering afsluiten. In de huidige situatie mag het voordeel per persoon niet meer bedragen dan 5 procent van de premiegrondslag.

Zo’n collectieve zorgverzekering blijkt in veel gevallen anders uit te pakken dan de regering wenst. In de praktijk is gebleken dat veel zorgverzekeraars de korting niet bekostigen via een besparing op (zorg)uitgaven, maar via een algemene opslag op de premie. Die opslag geldt óók voor verzekerden zonder (of met een lagere) collectiviteitskorting. Zij betalen daardoor indirect mee aan de (hogere) collectiviteitskorting van andere verzekerden Eerdere maatregelen om de collectiviteitskorting te rechtvaardigen waaronder het verlagen van de collectiviteitskorting naar 5 procent, hebben niet gewerkt. Daarom wordt per 1 januari 2023 de collectiviteitskorting afgeschaft.

Zorgverzekeraars mogen nog wel een collectiviteitskorting verstrekken op de aanvullende verzekering.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
073 6409712
m.straver@aag.nl

Deel dit artikel