Over dit artikel

Ieder jaar brengt de Belastingdienst wijzigingen aan in de codes van de loonaangifte. Deze codes heeft een werkgever nodig om in de aangifte loonheffingen een aantal bijzonderheden per werknemer te specificeren. Onlangs heeft de Belastingdienst de juiste codes voor de aangifte loonheffingen 2020 gepubliceerd.

Nieuwe codes voor einde arbeidsverhouding

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de codes voor 2019 is de ‘code reden einde inkomstenverhouding flexwerker’. Die categorie is vervangen door ‘code reden einde arbeidsovereenkomst’. In deze nieuwe categorie staat bijvoorbeeld code 01 voor een ontslag binnen de proeftijd en code 04 voor een ontslag met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever.

Verder verschillen de nieuwe codes op de volgende vlakken van die voor 2019:

  • De aard van de arbeidsverhouding kent nu een code voor Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): code 83.
  • Bij incidentele inkomstenvermindering is de code G toegevoegd voor aanvullend geboorteverlof (G).

Bekijk hier het volledige document met codes.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl