Over dit artikel

Bereid uw zorgadministratie optimaal voor op de jaarovergang met de zorgadministratieve checklist 2022.

Met de jaarovergang voor de deur is het de hoogste tijd uw organisatie hier goed op voor te bereiden. Vergeet daarbij ook vooral de zorgadministratie niet, voor wie de jaarovergang altijd een drukke periode is. Het jaar 2021 wordt afgerond. Daarnaast worden alle systemen ingericht om de start van het jaar 2022 soepel te laten verlopen. AAG helpt u overzicht te houden in deze periode met een checklist ‘Zorgadministratieve start 2022’. De checklist is onderverdeeld in algemene aandachtspunten en aandachtspunten per financiering (Wlz, Wmo/Jw en Zvw).

Het vertalen van de contractafspraken of andere gewijzigde wet- en regelgeving wordt nog wel eens vergeten binnen een zorgorganisatie. Is bij uw zorgorganisatie iedereen op de hoogte van de nieuwe afspraken met de gemeentes, zorgverzekeraars en de zorgkantoren? Het is belangrijk dat de juiste afspraken ook bij de juiste personen terecht komen. Niet alleen de zorgadministratie dient op de hoogte te zijn van de nieuwe (declaratie)regels. Ook de afdeling zorgbemiddeling en medewerkers in het primair proces moeten bijvoorbeeld weten wat er geleverd kan, mag of moet worden binnen een bepaalde zorglegitimatie. Een juiste vertaling van de contractafspraken middels heldere communicatie zorgt voor duidelijkheid in de gehele zorgorganisatie. De checklist helpt u de afspraken binnen de verschillende partijen te verspreiden en om te zetten in concrete vervolgacties voor specifiek de zorgadministratie.

De administratieve checklist vindt u hier:

Downloaden checklist

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Ellis Vlessert