Over dit artikel

Is uw zorgadministratie klaar voor 2019? Met de checklist “administratieve start 2019’ van AAG is dit een fluitje van een cent.

Januari is altijd een hectische maand voor de zorgadministrateur. De afdeling is druk met de afronding van 2018. Ondertussen staat ook de eerste declaratieronde voor 2019 alweer voor de deur. AAG helpt u met een checklist “administratieve start 2019”. Deze checklist is onderverdeeld in algemene aandachtspunten en aandachtspunten voor de Wmo/Jw, de Zvw en de Wlz. Het helpt u gemakkelijk in te spelen op de actualiteiten van 2019, te zorgen dat de contractafspraken bij de juiste personen bekend zijn en dat uw systeem hierop juist is ingericht.

Actualiteiten

Wmo en Jeugdwet

Op 1 april 2019 wordt de release iWmo 2.3 en iJw 2.3 ingevoerd via een ‘big bang’-scenario. Zorginstituut Nederland publiceert hiervoor een draaiboek. Relevante wijzigingen hierin zijn:

Specifieke en aspecifieke toewijzing

Vanaf april 2019: aspecifieke toewijzing moet aspecifiek in zorg gemeld worden maar moet specifiek gedeclareerd worden. Gevolg: de productcodes moeten toegevoegd worden in de declaratie terwijl die niet meegenomen zijn in de toewijzing.

WMO307 versturen

Vanaf april 2019 is het verplicht een WMO307 te versturen bij aflopen toewijzing, ook als een nieuwe toewijzing van toepassing is. Kanttekening hierbij is dat gemeenten hier een eigen beleid op mogen toepassen. Actie: afstemmen met gemeente.

WMO305 zonder omvang

Vanaf april 2019 is het niet meer nodig een ‘omvang’ mee te sturen bij de melding aanvang zorg.

Wlz

Wijziging in het declareren bij afwezigheid

De mogelijkheid om prestaties te declareren bij afwezigheid, in verband met bijvoorbeeld vakantie en weekendverlof, wordt verder beperkt. Tijdens afwezigheid kan voortaan geen dagbesteding, vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling en afzonderlijk afgesproken behandeling worden gedeclareerd.

Registratie Meerzorg

Meerzorg 2018 bestaat nog uit de deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling en een daarbij horend uurtarief. In 2019 is er sprake van een dagprestatie met een maximum tarief per dag. Verantwoording afleggen op uurbasis behoort daardoor tot het verleden. De prestaties ZMZTK en ZMZTL worden per 1 januari 2019 vervangen door de prestatie ZMZ01 met een maximale waarde van  € 1.250 per dag.

Palliatieve zorg bij GGZ en GHZ

Voor cliënten uit de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het mogelijk om vanaf 2019 palliatieve terminale zorg te declareren op basis van het VPT of ZZP vv-10 tarief. Hierbij is een terminaliteitsverklaring van de behandelend arts een eis.

Vervoersprestatie GHZ, GHZ rolstoel en GHZ kind rolstoel komen te vervallen en worden opgedeeld in categorieën

  Postcode-afstand tussen plaats verblijf en plaats dagbesteding
<5 km 5-10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km >50 km
Groep Volwassen C1 C2 C3 C3 C4 C4
Volwassen rolstoel C1 C2 C3 C4 C5 C5
Kind C1 C2 C3 C4 C5 C5
Kind rolstoel C2 C3 C4 C5 C5 C5
Individueel C3 C3 C4 C5 C5 C5

 

Prestatie Categorie Code  Tarief
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling Ghz –categorie 1 Z941/H881/H981/ V941 € 11,97
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling Ghz –categorie 2 Z942/H882/H982/ V942 € 16,91
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling Ghz –categorie 3 Z943/H883/H983/ V943 € 26,79
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling Ghz –categorie 4 Z944/H884/H984/ V944 € 46,04
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling Ghz –categorie 5 Z945/H885/H985/ V945 € 66,07

De tarieven voor vervoer bij dagbesteding en dagbehandeling voor de gehandicaptenzorg worden gewijzigd. De bestaande groepen volwassenen, volwassenen in een rolstoel en kinderen worden uitgebreid met kinderen in een rolstoel. De tarieven worden mede gebaseerd op de afstand tussen de plaats van het verblijf en de plaats van de dagbesteding op basis van de postcode-afstand. Indien noodzakelijk kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor in gezamenlijk overleg van deze indeling afwijken. Een afwijking moet beargumenteerd en gedocumenteerd worden. Als een zorgaanbieder het vervoer grotendeels zelf regelt met inzet van vrijwilligers, is het vervoer over het algemeen goedkoper te realiseren en kan voor indeling in een lagere categorie worden gekozen. Als een cliënt vanwege zware gedragsproblematiek op een wijze vervoerd moet worden die veel hogere kosten meebrengt dan de categorie waarin deze cliënt valt, kan voor een indeling in een hogere categorie worden gekozen.

Alle prestatiecodes moeten per dag gekoppeld worden aan de dagbestedingsactiviteit van een cliënt. Kortom: een verhoging van de administratieve lasten. Er moet een inventarisatie worden gedaan in welke categorie een cliënt valt en vervolgens moeten alle prestaties opnieuw gekoppeld worden. Het kan hierbij zo zijn dat een cliënt in verschillende categorieën valt gedurende één week. De registratie moet naar werkelijkheid waardoor er in dit geval verschillende vervoersprestaties per week gekoppeld moeten worden.

Kwaliteitskader Wlz verpleeghuiszorg

Extra budget (landelijk 600 miljoen) om te voldoen aan de personeelsnormen zoals die zijn beschreven in het kwaliteitskader. 85% van het budget is bedoeld voor de medewerkers in het primair proces: de handen aan het bed. 15% kan besteed worden aan bijvoorbeeld de ondersteunende diensten (back-office), de ontwikkeling van het personeel door middel van trainingen en technische innovaties.

Eigen bijdrage

Relevante wijzigingen in de eigen bijdrage zijn:

  • Wmo
    Ondersteuning vanuit Wmo kost vanaf 1 januari 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Per gemeente kan dit nog verschillen maar het kan alleen naar beneden bijgesteld worden.
  • Wlz
    Bij de eigen bijdrage voor de Wlz telt vermogen, zoals spaargeld, minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%.

Vertalen van de contractafspraken

Het vertalen van de contractafspraken wordt nog wel eens vergeten binnen de organisatie. Is bij uw organisatie iedereen op de hoogte van de nieuwe afspraken met de gemeentes, zorgverzekeraars en de zorgkantoren? Het is belangrijk dat de juiste afspraken ook bij de juiste personen terecht komen. Niet alleen de zorgadministratie dient op de hoogte te zijn van de nieuwe declaratieregels. Ook uw medewerkers in het primaire proces moeten weten wat er geleverd kan, mag of moet worden met een bepaalde beschikking. Een juiste vertaling van de contractafspraken zorgt voor duidelijkheid in de gehele organisatie. De checklist helpt u de afspraken binnen de verschillende partijen te verspreiden.

Inrichten van de systemen

Het spreekt voor zich: acties zoals het inlezen van de nieuwe tarieven in uw registratiesysteem en het toevoegen van de juiste productcodes aan de juiste gemeentes. Het tijdig inrichten van het systeem voorkomt problemen. Correctiewerk achteraf brengt veel risico’s, extra werk en onrust bij uw medewerkers met zich mee. Met behulp van de checklist weet u welke wijzingen u in uw systeem moet doorvoeren.

Zo ziet u dat u het inrichten van het nieuwe jaar niet zo maar even tussendoor doet. De inrichting van het nieuwe jaar is een belangrijke en intensieve klus. Door het gebruiken van de checklist “administratieve start 2019” van AAG wordt dit wel een fluitje van een cent!

Download de checklist Administratieve start 2019 (PDF, 306.46 Kb)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith van Weert