Over dit artikel

Op dit moment zijn er nog veel zorgorganisaties die vooral aanbodgericht plannen. Vanuit de beschikbaarheid van de medewerkers wordt een planning gemaakt (vaak handmatig) in het plannings- en roostersysteem. Men kijkt naar het verleden om te plannen. Veel zorgorganisaties werken met de “zak geld” toe naar de planning van zorgmedewerkers en het leveren van zorg.

Capaciteitsmanagement komt bij steeds meer zorgorganisaties hoger op de agenda, dat is een mooie ontwikkeling. Het structureel op elkaar afstemmen van de zorgvraag op het aanbod en het daarbij voeren van een gezonde bedrijfsvoering is complex en moet goed uitgevoerd worden. Je wil ervoor zorgen dat precies die medewerkers met die kwaliteiten bevoegdheden beschikbaar zijn op het moment van de dag dat ze nodig zijn, volgens een goed afgestemd beleid. Een dergelijk proces zorgt voor meer kwaliteit, minder kosten en minder personeelsbelasting. Hiervoor dienen data en processen verbonden te worden, om vervolgens te komen tot informatie & inzicht. Dan kunnen betere beslissingen genomen worden en zo kan een organisatie continue sturen en beheersen.

Resultaten vanuit een multimoment opname kunnen heel mooi als input dienen om aan goed capaciteitsmanagement te doen. Immers levert deze data waardevolle informatie op van wie welke werkzaamheden, waar maar ook wanneer uit moeten voeren.

TONOS

Technologie is er ook op het gebied van capaciteitsplanning. De AI-gedreven planningsapplicatie van TONOS Care is bijvoorbeeld zeer succesvol door zijn algoritme en gebruiksvriendelijke applicatie. Vanuit een zorgvraag gestuurde visie kan je hiermee snel en flexibel optimale capaciteitsplanningen en looproutes maken. De tool helpt je erachter te komen wat je daadwerkelijke bezettingseis is maar kan ook knelpunten binnen het huidige rooster inzichtelijk brengen. Het is een innovatieve ondersteuning waarmee zorgorganisaties zowel de cliënt als de medewerkers meer tevreden kunnen stellen.

Door de uitkomsten van de multimoment opnames in te voeren in TONOS ontstaat er een reëel beeld van de ideale functiemix maar ook het ideale rooster a.d.h.v. alle uit te voeren activiteiten (zorg, welzijn en facilitair). Dit draagt op haar beurt weer bij aan een effectieve en efficiënte inzet van alle medewerkers.

Uiteindelijk leidt deze technologie ertoe dat de inzet van ZZP-ers vermindert kan worden en de ‘vaste’ medewerkers meer betrokken worden bij hun inzet!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over capaciteitsmanagement? Neem contact op met mij!

Nanda van Heerde senior consultant planning & roostering
073 6409183
n.vanheerde@aag.nl